חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא
  The Art of Rhetoric in Greece and Rome  
0672-1557-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  ב'1400-1600282 גילמןשיעור פרופ פרייס יונתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

רטוריקה הייתה לתשתית של התרבויות הפוליטיות, הספרותיות והאומנותיות של יוון ורומא בעת העתיקה. לא זו בלבד שהצלחה באספות העם ובתי משפט הייתה תלויה בהצגה רטורית מיומנת, אלא שירה, מחזות, היסטוריוגרפיה ואף יצירות אמנותיות רבות היו מבוססות על מבנים ושיטות רטוריים. מבוא זה לרטוריקה בעת העתיקה יציג בפני התלמידים את הטקסטים המרכזיים על רטוריקה בתיאוריה ובמעשה, יצירות מופת של רטוריקה פוליטית ומשפטית, והשימוש ברטוריקה בשירה, היסטוריוגרפיה ואמנות יוונית ורומית. בין הסופרים והוגי הדעות שייקראו: גורגיאס, אפלטון, אריסטו, קיקרו, קוינטיליאנוס, דמוסתנס, איסוקרטס, סופוקלס, אוריפידס, הרודוטוס, תוקידידס, סלוסטיוס, ליוויוס, פליניוס הצעיר, סנקה, טקיטוס.

ללא דרישות קדם.

דרישות הקורס: נוכחות: 25%; מבחן אמצע: 30%; מבחן סוף סמסטר: 45%.

Course description

The Art of Rhetoric in Greece and Rome

Rhetoric was the underpinning of the political, literary and artistic cultures of ancient Greece and Rome: not only was a skilled performance the key to success in the public assembly and the courtroom, but rhetorical tropes, figures, patterns, modes of presentation and even ways of thinking, informed every play, poem and historiographical text, and even many works of art. This introduction to ancient rhetoric will present the major texts on rhetorical theory and practice, some masterpieces of political and judiciary rhetoric, and rhetorical manifestations in Greek and Latin poetry, historiography and art. Readings will include Gorgias, Plato, Aristotle, Cicero, Quintilian, Demosthenes, Isocrates, Sophocles, Euripides, Herodotus, Thucydides, Sallust, Livy, Pliny the younger, Seneca, Tacitus, and others.

Requirements: attendance 25%; midterm exam: 30%; final exam: 45%.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת