חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא
  The Art of Rhetoric in Greece and Rome  
0672-1557-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1800-2000277 גילמןשיעור פרופ יפתח אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אמנות השכנוע נוצרה בעיר המדינה היוונית והרומית. מטרותיה היו בעיקר פוליטיות: החלטות נתקבלו על ידי האזרחים במשותף, על סמך הצעות שהוגשו לאסיפות העם. במקורה, נועדה אמנות השכנוע לאפשר לאיש המדינה להביא לקבלתו של מצעו הפוליטי במסגרות האמורות. עם זאת, במהרה הפכה הרטוריקה לאבן יסוד בלימודי הליבה של כל אדם משכיל. היא הפכה לאמצעי שבו מצעים, רעיונות וזהויות התגבשו במהלך העת העתיקה ומעבר לה. למעשה, קשה למצוא טקסט ספרותי, יווני או רומי, אשר איננו זורה אור על אמנות השכנוע ומצביע על השפעתה. במהלך הסמסטר הקרוב נקרא מבחר טקסטים שיעזרו לנו להבין את יסודותיה של  אמנות השכנוע, ואת תפקיד הרטוריקה כדיסציפלינה תיאורטית וכמדע יישומי.

ללא דרישות קדם.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (30%), בחינה מסכמת (70%).

Course description

The Art of Rhetoric in Greece and Rome

The art of persuasion evolved in the Greek and Roman city state. Its objective was first and foremost political: decisions were passed collectively, following proposals presented to popular assemblies. Originally, the art of persuasion was meant to enable statesmen to effectively assert themselves in that particular context.  Soon, however, rhetoric became one of the cornerstones of general education, a means by which ideas, ideologies and identities generated throughout antiquity and beyond.  Virtually every Greek and Latin literary text shows the impact of rhetorical learning. In the course of this term we will read a selection of these texts, aiming at getting preliminary acquaintance with rhetorical theory, and rhetoric as an applied science.

This is an introductory course that requires no prior knowledge of Classical rhetoric.

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (30%), and final exam (70%).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת