חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה
  Introduction to the Ancient World: Sources and Methodology  
0672-1522-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1800-2000277 גילמןשיעור פרופ יפתח אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שורשיה של תרבות המערב הונחו, בעולם היווני, בעיקר במשך תקופה של לא יותר ממאתיים שנה, בין המלחמות הפרסיות לעלייתה של ממלכת מקדון. עלייתן של הממלכות ההלניסטיות, ובמיוחד של המדינה הרומית, הביאו להפצתה של תרבות יוון ברחבי אגן הים התיכון. השתמרותה של המדינה הרומית, במהלך העת העתיקה ומעבר לה, הבטיחו את לימודה, העתקתה ושימורה של מורשת התרבות היוונית.  האימפריה הרומית היא הסוכנת של השתמרות תרבות זאת עד ימינו אנו. אולם מה בדיוק היא "המורשת היוונית"? כיצד היא נוצרה? מה היו האמצעים שתרמו להנצחתה ומהו הציביון המיוחד שעטתה תרבות זאת ברומא? במהלך הסמסטר הקרוב נלמד סוגיות אלה, תוך היכרות ראשונית עם מקורות רלוונטיים. 

ללא דרישות קדם.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (30%), בחינה מסכמת (70%).

Course description

Introduction to the Ancient World: Sources and Methodology

The cultural foundation of western civilization was laid in the Greek world, within a short time frame, less than two hundred years. The rise of the Hellenistic monarchies, and later the Roman state, brought about the proliferation of Greek cultural accomplishment throughout the Mediterranean world. The endurance of the Roman state, throughout antiquity and beyond, secured its study, emulation and preservation. What is exactly this ‘Greek heritage’? How did it come into existence? What were the means by which it was eternalized and to what extent was it transformed in the Roman context? In the course of this term we will study these questions, gaining preliminary acquaintance with relevant sources.

This is an introductory course that requires no prior knowledge of the ancient world.

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (30%), and final exam (70%).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת