חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למיתולוגיה יוונית
  Introduction to Greek Mythology  
0672-1109-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1400-1600144 גילמןשיעור ד"ר מזור מעין
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השפע הרב של סיפורים על אלים, גיבורים ועל שלל דמויות ססגוניות שהתפתחו ביוון הקדומה עורר את דמיונם של בני האדם מאז ומעולם. החל מהעת העתיקה ועד ימינו נעשו ניסיונות להבין את פשרם ולהסביר את מקורם ותפקידם של סיפורים אלה, שאותם נהוג לכנות מיתוסים. במהלך הקורס נבחן כמה מן האלים, הגיבורים והמיתוסים הקשורים בהם,  ונברר כיצד הם נוצרו, מה תפקידם בעולם ועל אילו צרכים דתיים ותרבותיים הם ניסו לענות. נבחן את המיתוסים בהקשרם ההיסטורי והתרבותי ונדון בנושאים המגוונים העולים מהם: מקומו של האדם בייקום, היחסים בין האלים לבני האדם, תפישת החיים והמוות, גורל מול בחירה חופשית, נפש האדם. נראה כיצד מיתוסים בדרכי ההבעה השונות שלהם עיבדו ועיצבו באופן אמנותי אמוּנות, מנהגים ותפישות בחברה היוונית הקדומה. השימוש החוזר בסיפורים המיתולוגיים מאז ועד ימינו גרם למקור המיתולוגי לשמש בסיס לפרשנויות ייחודיות המשתנות על פי צרכי הזמן והמקום. מטרות הקורס: להבין מהו מיתוס ולהכיר כמה מאופני הייצוג שלו; להבין מה היה תפקידם של מיתוסים בחברה היוונית הקדומה; להכיר כמה מן הגישות של חקר המיתוסים, מן העת העתיקה ועד ימינו; להכיר כמה מן המיתוסים היווניים המפורסמים.

ללא דרישות קדם.

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת חומר רקע לקראת כל שיעור.

מטלה סופית בקורס: בחינה מסכמת.

Course description

Introduction to Greek Mythology

An abundance of stories developed in ancient Greece about gods, demigods, heroes, and other colorful figures, and have captured the imagination of people ever since. From ancient times to our days, attempts have been made to understand the meanings, sources and purpose of those stories, known as myths. Over the course, we will look at several gods and heroes and the myths associated with them. We will attempt to find out how they were created, what their roles were in the world, and what religious and cultural needs they were meant to meet. The myths will be explored in a historical and cultural context, and a discussion will follow of various issues emerging from them, such as the place of man in the universe, the relations between gods and humans, perceptions of life and death, fate and free choice, and the human psyche. We will see how diverse artistic expressions of myths fashioned and shaped the beliefs, customs and perceptions of ancient Greek society. Greek mythological stories have been repeatedly told over the generations and have served as the basis for remarkable interpretations at different times and places.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
0672-1109-01 מבוא למיתולוגיה יוונית
Introduction to Greek Mythology
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר מזור מעין

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת