חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאלים
  Aaa  
0671-2485-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1600-1800361 גילמןשיעור ד"ר קוך עידו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לאורך מרבית ההיסטוריה המתועדת היה הלבנט נתון למרות קולוניאלית. המפגשים החוזרים ונשנים עם "סוכנים" זרים—בין אם חיילים, פקידים או מתיישבים מטעם האימפריות ובין אם קבוצות אחרות שהגיעו בחסותן או בהוראתן (כמו גולים) —הביאו לתמורות מהותיות בחברה המקומית. שינויים אלה ניכרים במבנה החברתי, במנהגים, באידיאולוגיה, בדת ובזהות החברתית. במהלך הקורס נבחן היבטים שונים של מפגשים קולוניאליים, מהלבנט ומעבר לו, ונדון בהשפעת הקולוניאליזם המודרני על הפרשנות של הממצא הארכאולוגי במחקר המודרני.

 

Course description

The Levant was ruled by colonial powers during most of its documented history. The constant encounters with foreign agents—soldiers, officials or settlers from the empires or other groups that came to the Levant under the Empires’ auspice or command (such as deportees)—brought about major changes in the local society. Such changes are visible in local social structure, practices, ideology, religion, and collective identity. In this course we will study various aspects of colonial encounters, from the Levant and beyond, and we will deal with the impact of modern colonialism on modern archaeological scholarship. 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת