חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אמנות ואימפריה: אומנות דרום הלבנט בתקופת הברונזה המאוחרת
  Art and the Empire: The Art of the Southern Levant during the Late Bronze Age  
0671-2484-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400279 גילמןשיעור ד"ר קוך עידו
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

היחסים בין מצרים לדרום הלבנט ידעו עליות ומורדות במשך אלפי שנים, מהתקופה הקדם-שושלתית ותקופת הממלכה המצרית הקדומה ועד ימי הממלכה התיכונה ותקופת החיקסוס במצרים. במאות השש עשרה והחמש עשרה לפסה"נ הכפיפו שליטי מצרים למרותם את רוב הלבנט והקימו אימפריה ששרדה עד המחצית הראשונה של המאה השתים עשרה לפסה"נ. במהלך הקורס נעקוב אחר ביטוייה של התקופה באמנות החזותית: כיצד האמנות משקפת את הקולוניאליזם המצרי, את המפגשים הקולוניאליים בין המקומיים למצריים, את מנעד התגובות לקולוניאליזם המצרי, ואת המורשת המצרית במכלול התמונתי המקומי בתקופת הברזל.
 

Course description

The Egyptian–South Levantine interaction goes back to the Chalcolithic Period, with ups and downs until the Hyksos Period in the mid second millennium BCE. During the 16th and 15th centuries BCE the rulers of Egypt subdued the Levant and created an empire that lasted until the 12th century BCE. In this course we will follow the expressions of this period in the visual arts: how pictorial depictions reflect the Egyptian colonialism, the Levantine–Egyptian colonial encounters, the reactions to the Egyptian intrusive activity, and the legacy of this interaction in the local pictorial repertoire of the Iron Age. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת