חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לאמנות חזותית בדרום הלבנט: 5,000 - 300 לפני הספירה בקירוב
  Introduction to the Visual Art of the Southern Levant: 4500?300 BCE  
0671-2463-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1200-1400277 גילמןשיעור ד"ר קוך עידו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא לאמנות חזותית בדרום הלבנט: 4500 – 300 לפנה"ס

חברות אנושיות יצרו משחר האנושות אמנות חזותית ממגוון רחב של חומרי גלם ובמגוון דרכים, מחפצים קטנים כמו קמעות ותכשיטים עד מפעלי בנייה מונומנטליים. בכל אזור ובכל תקופה התפתחו סגנונות ולהם מאפיינים בעלי זיקה למכלול חברתי ותרבותי רחב שהושפע באופן תמידי מהמגע עם סגנונות מאזורים שכנים. במהלך הקורס נתמקד באמנות מדרום הלבנט מהתקופה הכלקוליתית (האלף החמישי לפנה"ס) עד כיבוש המרחב בידי אלכסנדר מוקדון (המאה הרביעית לפנה"ס) בהקשרה הרחב לאור האמנות של אזורים שכנים כמו עמק הנילוס, מסופוטמיה ואנטוליה. מקרי המבחן הנושאיים מהתקופות השונות בלבנט יאירו את מאפייני האמנות המקומית, ביטוייה הטכניים והחומריים (למשל צלמיות, עיטורים על כלי-חרס, פיתוחי עצם ושנהב, חותמות וקמעות, ציורי קיר וסגנונות בנייה), והחידושים האומנותיים שמקורם בדיאלוג המתמשך עם אזורים שכנים.

 

רשימת נושאים הנלמדים בקורס

  1. מונחי יסוד באמנות חזותית
  2. פריון ושגשוג: מוטיבים חזותיים מתקופת הברונזה הקדומה
  3. האלות בדרום הלבנט: על חיות מקורננות, אריות ואלות בתקופת הברונזה התיכונה
  4. אל הסער: תקופת הברונזה התיכונה ותקופת הברונזה המאוחרת
  5. מצרים בכנען: על אימפריה ואמנות חזותית בתקופת הברונזה המאוחרת ועל המורשת האימפריאלית בתקופת הברזל המוקדמת
  6. איקונוגרפיה של דרום הלבנט בתקופת הברזל: על סגנונות מקומיים וממלכות הטריטוריאליות
  7. האימפריות מכות שנית: על אימפריה ואמנות חזותית מהתקופה האשורית עד התקופה הפרסית
Course description

Since time immemorial, human societies have been using a variety of materials in a variety of ways to create art objects—whether in the form of minuscule items such as amulets and jewelry or as massive works of monumental architecture. Every region in every period had its own styles embedded in the local social context that was constantly shaped through contacts with neighboring regions.

In this course, we will focus on the visual art of the southern Levant from the Chalcolithic period through to the conquest of the region by Alexander the Great in its broadest context as it relates to the arts of neighboring regions (the Nile Valley, Mesopotamia, and Anatolia). Case studies from various periods will be used to trace the characteristics of south Levantine visual art in its technical and material manifestations (e.g., figurines, pottery decoration, ivory and bone works, seals and amulets, wall painting, and architectural styles), and the on-going dialogues between neighboring regions.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת