חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לאמנות המזרח הקדום
  Introduction to the Art of the Ancient Near East  
0671-1091-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1000-1200213 מכסיקושיעור ד"ר קוך עידו
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס מבוא לאמנות המזרח הקדום, מהאלף השמיני לפנה"ס עד הכיבוש המקדוני. במהלך הקורס נעסוק באמנות חזותית מהמרכזים הגדולים של מסופוטמיה ועמק הנילוס ובזיקתה לאמנות מהלבנט, אנטוליה וקפריסין. הדיון בכל שיעור יתבסס על הקשר בין החברה—בעיקר מבנה החברה וחלוקת הכוח שבין הקבוצות השונות—לאמנות וביטוייה השונים. הסקירה תכלול אמנות מונומנטלית, ציורי קיר, פסלים וצלמיות, קמעות חותמות, וציורים על כלי-חרס. המפגש האחרון של הקורס יכלול סיור במוזיאון ישראל.

Course description

Introduction course to the arts of the Ancient Near East, from the eighth millennium BCE until the Macedonian Conquest. In this course we will deal with visual arts from the great centers of Mesopotamia and Egypt and its connectivity with arts of the Levant, Anatolian and Cyprus. Discussion in each class will be based on the connection between society—mainly its power distribution—and the various kinds of art. The survey will include monumental art, wall paintings and frescos, statuary and figurines, amulets and seals, and pottery decorations. The final meeting of the course includes a tour to the Israel Museum.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת