חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתרבות מצרים הפרעונית
  Introduction to Ancient Egyptian Culture  
0671-1045-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600220 גילמןשיעור ד"ר סויני דבורה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס לקורס

מבוא למצרים העתיקה Introduction to Ancient Egypt

אופן לימוד: הרצאה


שם המרצה: ד׳׳ר דבורה סויני   

קורס מס': 0671104501

           

שנת לימודים:  תש"פ    

סמסטר: א’     

היקף שעות: 2  

לתואר:  ב׳׳א

השיעורים יתקיימו ב:  ימי ג׳, 15:45-14:15

שעת קבלה: לפי תאום מראש

טלפון:  03-640-7236     

דוא"ל:  deborahs@tauex.tau.ac.il

 

דרישות קדם ודרישות נוספות: אין.

 

תיאור הקורס בעברית ובאנגלית:

הקורס יכסה את התקופה מ-4400 עד 1070 לפנה׳׳ס בערך, מן התקופה שלפני עליית השושלת הראשונה במצרים ועד לסוף תקופת הממלכה החדשה. הוא מספק מבוא להיבטים מרכזיים של התרבות והחברה במצרים העתיקה‫ - משאבי הטבע של מצרים, המלכות המצרית, המערכת החברתית, יחסי חוץ, דת, מיתוסים ומגיה, מקדשים,  כתיבה, קבורה והעולם הבא. במהלכו נקרא כמה טקסטי מפתח בתרגום ונבחן היבטים שונים של חיי היום-יום, כמו סיבות היעדרות בוני הקברים המלכותיים מעבודתם, ראשית החניטה, והכנת בירה במצרים העתיקה.

 

מלבד המידע הבסיסי אודות מצרים העתיקה, הסטודנטים/יות גם יקראו וידונו במספר טקסטים מצריים בתרגום וינתחו סצנות אומנותיות מתקופות שונות. דרכם, הם/ן יבינו מה יש לחומר המצרי להציע, כיצד לגשת אליו ולהבין מה המגבלות שלו – מיומנויות אלה יתרמו להם/ן בהמשך לימודיהם הן בהקשר של מצרים העתיקה והן בהקשר של הלבנט הקדום. באופן כללי, היכולת לגשת ולהבין מערכות תרבותיות שונות היא מיומנות חשובה שיכולה לתרום גם בתחומים אחרים.  

ההרצאות והדיונים בכיתה, כמו גם ההכנה לקראת הבחינה, יתרמו ליכולת של הסטודנטים/יות לנתח את החומר, לענות על מגוון רחב של שאלות ולהסביר נושאים ספציפיים וכתוצאה מכך יתרמו להתפתחות המיומנות שלהם/ן להביע את עצמם/ן בכתב.


דרישות הקורס

 

  1. נוכחות בכל השיעורים.

 

  1.  רצוי גם השתתפות פעילה בשיעורים: לשאול ולהשיב על שאלות הנוגעות לחומר הלימוד ולחומר הקריאה. אפשר גם להגיב באתר הקורס או באי-מייל.

 

 

  1. לקראת כל שיעור תהיה משימה קטנה – לקרוא טקסט ממצרים העתיקה בתרגום ולענות על כמה שאלות לגביו, או להסתכל בתמונה ממצרים העתיקה ולענות על כמה שאלות אודותיה. צריך להכין את המשימות לקראת הדיון בכיתה משבוע לשבוע.

 

  1.  כל שיעור מאורגן סביב כמה שאלות מרכזיות וכמה מושגי יסוד. הבחינה בסוף הקורס תהיה מבוססת על השאלות והמושגים האלה ו/או על שאלות ומושגים דומים. רצוי להכין את השאלות ואת המושגים האלה קרוב לזמן ההרצה, כשעדיין זוכרים טוב את החומר.

 

  1.  עמידה בבחינה בסוף סמסטר א'. ציון הבחינה = ציון הסופי לקורס.

 

מועדי הבחינות: פרטים יבואו

 

הבחינה תכלול:

א. שאלה 1 (בחירה מתוך 5) על נושאים כגון: איך יתכן שבניית הפירמידות השפיעה על מבנה החברה במהלך הממלכה הקדומה? (או) עד כמה החיקסוס אימצו מנהגי קבורה מצריים ועד כמה הם התמידו במנהגי הקבורה המסורתיים שלהם? מה הן ההשלכות החברתיות של השינויים האלה?

השאלה בחלק א' של הבחינה שווה 50% של הציון הכולל עבור הבחינה.

 

ב. 5 מושגים (בחירה מתוך 8). יש לכתוב פסקה על נושא כגון: קבורת משרתים בקברים המלכותיים של השושלת ה-1, שביתת בוני קברי המלכים בימי השושלת ה-20, אסטלות קבורה בימי תקופת הביניים ה-1, וכו'.

צריך להסביר מה זה, ממתי זה, מה הן ההשלכות החברתיות של התופעה הזאת, וכו'?

כל מושג בחלק ב' של הבחינה שווה 10% של הציון הכולל עבור הבחינה.

 

כדי לקבל ציון מעולה, סטודנט/ית צריך/ה להפגין:

א. מחשבה על החומר.

ב. בקיאות בביבליוגרפיית החובה.

 

ביבליוגרפיה:

 מאמרים ופרקים מתוך:

R. E. Freed, Y. J. Markowitz, S. H. d'Auria, (eds.), Pharaohs of the Sun, Boston, 1999.

W. Grajetzki, The Middle Kingdom of ancient Egypt, London, 2006.

S. Ikram, Ancient Egypt: an Introduction, Cambridge, 2010.

B. Kemp et al., “Life, death and beyond in Akhenaten’s Egypt: excavating the South Tombs Cemetery at Amarna,” Antiquity 87 (2013), 64-78.

M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature I and II, Berkeley, Los Angeles and London, 1975-1976.

A. B. Lloyd (ed.), A Companion to Ancient Egypt, vol. 1, Chichester, 2010.

M. van de Mieroop, A History of Ancient Egypt, Malden, Oxford and Chichester, 2011.

A.-L. Mourad, Rise of the Hyksos. Egypt and the Levant from the Middle Kingdom to the Early Second Intermediate Period (Archaeopress Egyptology 11), Oxford, 2016.

W.J. Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt, Atlanta, GA, 1990,

E. Teeter (ed.) Before the Pyramids: The Origins of Egyptian Civilization (Oriental Institute Publications 33), Chicago, 2011.

W. Wendrich et al. (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2008 –.

T. Wilkinson (ed.), The Egyptian World, London and New York, 2007.

ר. ונטורה "אנשי פא חר – בוני קברי הפרעונים,״ קדמוניות 78-77 (1987), 56-45.

ש. ישראלית, המיתולוגיה המצרית, תל-אביב, 2005.

ד.סויני, ״בוני הקברים בעמק המלכים: השביתה המתועדת הקדומה ביותר בעולם", זמנים  110 (2010), 15-6.

 

 

 

 

 

 

Course description

This course will cover the period ca. 4400-1070 BCE, from the formative period before the rise of the First Dynasty in Egypt, until the end of the New Kingdom. It provides an overview of central aspects of ancient Egyptian culture and society: the country's natural resources, Egyptian kingship, social structure, foreign relations, religion, myths, and magic, temples, writing, burial, and the afterlife. We will read investigate different aspects of daily life, such as the reasons why royal tomb builders were allowed to take days off, the beginning of mummification, and ancient Egyptian beer-making. During the period we will study, Egypt influenced its neighbours in many ways; this information is useful not only for the study of ancient Egypt itself but also for the archaeology and culture of the Levant, and especially ancient Canaan.

 

Apart from basic information about ancient Egypt, students will also read and discuss some key texts in translation, and analyze images from different periods. They will gain some basic ideas of what ancient Egyptian primary sources have to offer, how to approach them and what their limitations are, which will be useful to them in further studies of ancient Egypt and the ancient Levant. More broadly, the ability to approach and understand different cultural systems from one’s own is an important skill which is useful everywhere.

 

The presentation and discussions in class, and preparation for the exam, should help students synthesize material to answer broad-ranging questions, and to explain specific issues, and thus enhance the students’ ability to express themselves in writing.


 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת