חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הארכיאולוגיה מהי?
  What is Archaeology?  
0671-1001-02
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1000-1200281 גילמןשיעור פרופ בונימוביץ שלמה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס בעברית ובאנגלית:

הקורס עוסק במהותה של הארכיאולוגיה כדיסציפלינה מדעית, בטבעו של המידע הארכיאולוגי, בשיטות המחקר בשדה ובמגוון הגישות לפירוש הממצא הארכיאולוגי. הקורס יעסוק במגמותיה של הארכיאולוגיה בת-זמננו, בקשר שבין הארכיאולוגיה ומדעים אחרים כגון המדעים המדויקים ומדעי הטבע, ובאופן שבו ניתן לשחזר ארגון חברתי של חברות קדומות, כלכלתן ועולמן הקוגניטיבי, ובשחזור אירועים פוליטיים וחלקם של מנהיגים כריזמטיים בעיצוב ההיסטוריה האנושית. נעסוק גם בתפקידה הפעיל של הארכאולוגיה בעיצוב תודעת העבר בחברות בנות זמננו.

 


דרישות הקורס

 

הסטודנטיות והסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בכיתה (15% מהציון) ולעמוד בבחינה הסופית (85% מהציון)

 

 

 ביבליוגרפיה לקריאה נוספת

פאגן, ב׳. 1990. ארכיאולוגיה כהרפתקה. תל-אביב.

 רייך, ר׳. תשנ"ה. הזמנה לארכיאולוגיה. תל-אביב.

Renfrew, C. and Bahn, P. 2016. Archaeology, Theory, Methods and Practice (7th ed.). London.

 

 

 

Course description

 

The course presents an introduction to the disciplinary foundations of archaeology: the essence of archaeology as a scientific discipline, the nature of archaeological data, archaeological field methods, interconnections between archaeology and other sciences, how do archaeology reconstructs the social and economic organization of ancient societies as well as their cognitive world, approaches to archaeological interpretation, trends and aims of contemporary archaeology.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת