חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת
  Basic Concepts of Society State and Language in France                                               
0668-1401-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  ב'1400-1600103ווב - שפותשיעור ות ד"ר אמית אביב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפתית

קורס זה משמש כקורס יסוד בלימודי תרבות צרפת בת זמננו ובא לבחון את פניה השונים מנקודות מבט לשוניות, גיאוגרפיות, פוליטיות וחברתיות. נושאי הקורס כוללים תהליכים היסטוריים שהביאו להבניית הזהות הלאומית בצרפת, בחינת מערכת החינוך והאדמיניסטרציה במדינה, תפקידם של כלי תקשורת שונים, היחס למיעוטים והמודרניזציה של מבנים חברתיים וכלכליים. כמו כן נלמד על אודות מקורותיהם ומשמעותם של סמלים, מונומנטים, אידיאולוגיות ומיתוסים לאומיים ונעמוד על מעמדה של צרפת באיחוד האירופי ובעולם. פרק חשוב יוקדש לאקטואליה וכל שיעור ייפתח בסקירה קצרה של העיתונות היומית בצרפת.

Course description

This course serves as an introduction to contemporary French culture. We will examine various aspects of this culture through social, political, geographical and linguistic perspectives. Topics include: national identity in France, the structure of French administration and educational system, the role of different media in French society, intellectuals in public debates and the effects of modernization on economic and social structures. We will also study the source and meaning of national symbols, monuments, myths and ideologies. Special part will be dedicated to the role of France in the European Union and in the world.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | צרפתית
0668-1401-01 מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת
Basic Concepts of Society State and Language in France
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר אמית אביב

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת