חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיומנויות יסוד -צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע
  France in the 19th Century Through Literature, Art and Cinema                                        
0668-1400-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  א'1200-1400102ווב - שפותשיעור ד"ר ראונר עילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשיעור המבוא נעסוק במושגי יסוד בתרבות הצרפתית דרך ביטויים אמנותיים, עיוניים, ספרותיים וקולנועיים. השיעור יפרוש בפני הסטודנטים רגעים משמעותיים בהיסטוריה של העת החדשה בצרפת, החל במהפכה הצרפתית בסוף המאה השמונה-עשרה ועד פרשת דרייפוס בסוף המאה התשע עשרה. נבקש להציג תמונה רוחבית של אירועים שנחקקו בתודעת השיח בצרפת - מלחמות, המצאות מדעיות וחידושים טכנולוגיים, כיבושים אימפריאליסטיים, פרשיות פוליטיות ורומנטיות, מאבקים בין המעמדות ובין צורות השלטון, שאלות חברתיות שנוגעות בהתהוות התרבות המודרנית ותנועות אמנותיות, מהניאו-קלאסיקה ועד האימפרסיוניזם. כל זאת, דרך ייצוגים אסתטיים, דמויות מפתח כמו נפוליאון וויקטור הוגו, מקומות-זיכרון, חוקים וסמלים של הליברליזם והדמוקרטיה במשטר החדש. דגש מיוחד יושם על קריאה במאמרים עיוניים ובהכשרה תיאורטית עדכנית לשם חשיבה ביקורתית על המושגים והרעיונות במאה ה-19. לצד אלה, הסטודנטים יקראו ויבחנו טקסטים ספרותיים בעלי ערך תרבותי, קטעי סרטים הצופים ובודים את ההיסטוריה ממרחק הזמן, יצירות אמנות של גיבורי תרבות וקריקטורות בעיתון שהיוו חלק בלתי נפרד מעליית הבורגנות ותקשורת ההמונים.

Course description

This course will examine fundamental concepts in French culture as they are represented in art, literature and cinematography. We will explore key moments in French history, from the French Revolution at the end of the eighteenth century to the the end of the nineteenth century. Students will be provided with a panoramic view of the events that shaped French cultural discourse: wars, revolutions, imperialism, social issues and aesthetic movements – all through the analysis of literary texts, movies, paintings, political ceremonies and cultural symbols.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | צרפתית
0668-1400-01 מיומנויות יסוד -צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע
France in the 19th Century Through Literature, Art and Cinema
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר ראונר עילי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת