חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מיומנויות יסוד -צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע
  France in the 19th Century Through Literature, Art and Cinema  
0668-1400-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  א'1200-1400102 ביה"ס לשפותשיעור ד"ר ראונר עילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשיעור המבוא נעסוק במושגי יסוד בתרבות הצרפתית – דרך ביטויים אמנותיים, ספרותיים וקולנועיים. השיעור יפרוש בפני הסטודנטים רגעים משמעותיים בהיסטוריה של העת החדשה בצרפת, החל במהפיכה הצרפתית בסוף המאה השמונה-עשרה ועד סוף המאה התשע עשרה. נבקש להציג תמונה רוחבית של אירועים שנחקקו בתודעת השיח בצרפת - מלחמות, מהפיכות, כיבושי נפוליאון, פריז כבירת העולם במאה ה-19 והתפתחות האינדיבידואל המודרני דרך מאבקים חברתיים, יצירתיים ופוליטיים. כל זאת, דרך ייצוגים אסתטיים, טקסים, וסמלים חברתיים. בחינה וקריאה בטקסטים ספרותיים ידועים, קטעי סרטים, יצירות אמנות וקריקטורות בעיתון.

Course description

This course will examine fundamental concepts in French culture as they are represented in art, literature and cinematography. We will explore key moments in French history, from the French Revolution at the end of the eighteenth century to the the end of the nineteenth century. Students will be provided with a panoramic view of the events that shaped French cultural discourse: wars, revolutions, imperialism, social issues and aesthetic movements – all through the analysis of literary texts, movies, paintings, political ceremonies and cultural symbols.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | צרפתית
0668-1400-01 מיומנויות יסוד -צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע
France in the 19th Century Through Literature, Art and Cinema
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר ראונר עילי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת