חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שיח דיגיטלי
  Digital Discourse                                                                                    
0662-3103-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ווייסמן כרמל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בשיח לגבי ועל גבי תרבות הרשת והמדיה הדיגיטליים. בדומה לטכנולוגיות קודמות, המדיה הדיגיטליים מצטיירים בו זמנית כטובים ורעים למשתמשיהם – מעוררים תקוות לגאולה, שינוי ואטופיה, לצד חששות לפירוק, ריקון מתוכן וחורבן דיסטופי. הן האיום הן התקווה נובעים מנטייתם של המדיה הדיגיטליים לאתגר ולטשטש את הגבולות המקובלים בין תחומים שונים. הקורס יסקור כמה מהתחומים העיקריים הללו ויקנה לסטודנטים כלים להערכת מצב ביקורתית ורפלקציה על הפרקטיקות המקוונות שלהם, שהיא מעבר לפשטנות של טוב ורע. זהו קורס מבוא המספק היכרות עם כמה מהשאלות המרכזיות שהעידן הדיגיטלי תורם לפיתוחן, בסוגיות של זהות, קהילה, יחסים, סמכות, שפה ותרבות. נדון בשאלות כגון: מה קורה לזהות בסביבה נעדרת גוף ולשיחות פנים-אל-פנים בהעדר פנים? האם ההמונים הם חכמים או טיפשים ומה קורה כשנותנים להם להפיק תוצר משותף? האם להיות ברשת זו פעילות פנאי כיפית או סוג של עבודה? האם ערך הפרטיות מת או פשוט השתנה? ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

The course focuses on the discourse about and above digital media and culture. Like many previous technologies, digital media are portrayed simultaneously as good and bad for their users - invoking hope for social change and utopia as well as fear of disintegration, hollowing out and apocalyptic dystopia. both threat and hope are a result of digital media's ability to blur various conventional boundaries. The course will walk along some of those boundaries, equipping students with reflective tools to evaluate their digital and online practices beyond the simplicity of good or bad. This in an introduction level course that engages some of the key questions marks digital media raises on issues such as identity, community, relationships, authority, culture and language: what is the meaning of disembodied identity and faceless conversation? Are crowds wise or conservative and dangerous (and what happens when they need to cooperate in online peer production)? Is being online a leisure activity or a kind of work? Is privacy dead or simply changing? etc.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-3103-01 שיח דיגיטלי
Digital Discourse
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר ווייסמן כרמל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת