חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית
  Myth, Fantasy and Legends of Modern Jewish Culture                                                   
0662-2628-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר לבנת אביב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המבע היהודי המתחדש בתחומי האמנויות התפתח מתוך משב הרוח המודרני שטלטל את החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה ה-20 ובמידה רבה ניתן לראותו כמשקף טלטלה חברתית, נפשית ורוחנית זו.

אוצר תרבותי חזותי, ספרותי ובימתי זה, מאפשר הצצה נדירה אל המרחב היהודי על פני עשורים דינמיים ודרמטיים שעברו על הקיבוץ היהודי - ימים מלאי הבטחה אל מול המסגרות והאפשרויות החדשות ועם זאת משקפים את מצוקות הזמן ומטרימים את השבר הגדול העתיד להתרחש בשואה.

נושאים ומוטיבים רבים עוסקים במיתוסים ואגדות מהמרחב היהודי והמרחב הכללי ובמפגש המורכב שהם מייצרים בתקופה של הגירה מסיבית, בעידן של חילון ותמורות רדיקליות בחיים היהודיים.

במהלך הקורס נתמקד באופן שבו חלחלו מיתוסים, אגדות וסיפורי עם, שהגיעו ממסורות יהודיות ומסורות כלליות והורכבו באופנים מעוררי השראה ביצירות האמנות ובספרויות היהודיות. התרבות היהודית החדשה המטלטלת בין מסורת ומודרנה הזינה וניזונה מפרץ יצירה משמעותי, שיקפה וביטאה באמצעותו מציאות פנטסטית שדיברה לקהלים יהודיים מגוונים.

נחשוף ונדון בפסיפס עשיר של יצירה מתחומי אמנות ועיצוב, ספרות, מוסיקה, ואמנויות הבמה; בהתבוננות באוצר תרבותי-אמנותי נדיר זה, הפולקלור היהודי מקבל רלבנטיות גם לסוגיות של זהות יהודית עכשווית, הן מנקודת מבט ביקורתית והן כמטען של מורשת חיה ונושמת.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

The modern Artistic and Cultural Jewish expression developed within modern gust of wind which threatened to destabilize Jewish society during the first decades of the twentieth century and one can find in it reflections of social, psychological and spiritual turmoil.

This textual, visual and theatrical treasure allows for a unique look into dynamic and most dramatic decades in the Jewish sphere- days full of promise and new opportunities, while at the same time echoing a growing distress and anticipating imminent tragedy.

Various themes and motifs deal with Jewish and gentile myths and legends with the complicated encounter they create. This encounter occurred in a moment of massive immigration of a secularizing Jewish world.

throughout the course we will focus on the way in which those Jewish and gentile myths legends and folk stories penetrated and were expressed through Jewish Art and letters. Modern Jewish culture shaken between tradition and modernism both nurtured and was nourished by the burst of modern Jewish creativity breakthrough where it frequently reflected and expressed a fantastic reality for diverse Jewish audiences.

We will discuss artistic inventiveness in the fields of art and design, literature, music and the performative arts; Observing this rare cultural-artistic treasure, Jewish folklore gains relevance for issues of contemporary Jewish identity both from a critical prism and as a luggage of “alive and kicking” heritage.  

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת