חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  דגמים של יזמות
  Types of leading entrepreneurship                                                                    
0662-2625-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר כהן-צמח ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

היזם - המונע מתוך חזונו - מפעיל יכולות שונות בכדי להביא את הרעיון היזמי למציאות ועל ידי כך הוא משבש את המצב הקיים תוך כדי יצירת עולם חדש. לצורך כך הוא נדרש לתכונות מגוונות של תכנון, ארגון וביצוע. היזם, במודע או שלא, פועל כמו מדען: הוא חוקר את המציאות, מזהה את מבניה ומבין היכן וכיצד הוא צריך לפעול. אם אכן על היזם לחשוב כמדען, אזי יש לבחון את פעולותיו והצלחתו באמצעות כלים מתחום הפילוסופיה של המדע – כיצד אנחנו יודעים על המציאות, מה אנחנו יכולים לדעת, ומה בעצם אפשר לעשות עם מה שאנחנו יודעים.

מתוך רציונל זה, ננתח בקורס את הצלחתם של כמה מהיזמים הטובים ביותר שצמחו בשנים האחרונות ונעמוד על הדומה והשונה ביניהם לאור ניתוח פילוסופיית המדע שעומדת בבסיס ניהולם: לדוגמה - סטיב ג'ובס ייבחן לאור משל המערה של אפלטון; ג'ף בזוס יהווה בשבילנו מודל מושלם ליזם האריסטוטלי; המהפכנות של איילון מאסק תיבחן על פי תפיסת המהפכות המדעיות של תומאס קוהן; ותפיסת ההשקעות של באפט לעומת זו של סורס ו/או נסים טאלב תיבחן על פי הבנתם את היכולת להכיר את המציאות.

מקורות הלמידה בקורס יהיו בעיקר הביוגרפיות שנכתבו על יזמים מצליחים אלו.

התלמיד בקורס ישיג 3 מטרות:

היכרות עם הסוגיות המרכזיות בפילוסופיה של המדע

הבנה רחבה של העיקרון היזמי וניתוחו באופן מקורי

למידה על האופן שבו היזמים המוצלחים ביותר בעולם עשו את זה בפועל

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

The entrepreneur, driven by his vision, uses different abilities to bring the entrepreneurial idea to reality, thereby disrupting the existing situation while creating a new world. For this purpose, it is required for diverse abilities of planning, organization and execution. The entrepreneur, consciously or not, acts like a scientist: he investigates the world, identifies it lows and understands where and how it should act in it. If the entrepreneur is indeed some kind of a scientist, then his actions and success must be examined through tools from the philosophy of science - how we know about reality, what we can know, and what we can do with what we know.

From this rationale, we will analyze the success of some of the best entrepreneurs that have emerged in recent years and examine their similarities and differences by analyzing the philosophy of science that underlies their work. For example, Steve Jobs will be examined considering Plato's Allegory of the Cave; Jeff Bezos will be a perfect model for the Aristotelian entrepreneur; The revolution of Elon Musk will be examined according to Thomas Kohn's scientific revolutions concept; And the perception of Buffett's investment methods versus that of Soros and/or Nassim Taleb will be examined based on their understanding of the ability to know the reality.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2625-01 דגמים של יזמות
Types of leading entrepreneurship
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר כהן-צמח ירון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת