חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מהגולם לדיבוק - מסע פנטסטי בקולנוע היהודי
  From the Golem to the Dybbuk - A fantastic journey into Jewish Cinema                                
0662-2614-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר לבנת אביב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסרט היהודי דובר היידיש צמח אל תוך משב הרוח המודרני שטלטל את החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה העשרים ובמידה רבה ניתן לראותו כמשקף טלטלה חברתית, נפשית ורוחנית זו.

אוצר קולנועי חזותי זה מאפשר הצצה נדירה אל המרחב היהודי על פני שלושה עשורים דינמיים ודרמטיים שעברו על הקיבוץ היהודי -ימים מלאי הבטחה אל מול המסגרות והאפשרויות החדשות ועם זאת משקפים את המצוקות בנות הזמן ומטרימים את השבר הגדול העתיד להתרחש בשואה.

נושאים ומוטיבים רבים בסרטים עוסקים במיתוסים ואגדות מהמרחב היהודי והמרחב הכללי ובמפגש המורכב שהם מייצרים בתקופה של הגירה מסיבית, בעידן של חילון ותמורות רדיקליות בחיים היהודיים.

במהלך הקורס נתמקד באופן שבו חלחלו מיתוסים, אגדות וסיפורי עם, שהגיעו ממסורות יהודיות ומסורות כלליות והורכבו על הבמות והמסכים. התרבות היהודית החדשה המטלטלת בין מסורת ומודרנה הזינה וניזונה מפריצתו של מדיום הקולנוע בראשית המאה ה-20 , שיקפה וביטאה באמצעותו מציאות פנטסטית שדיברה לקהלים יהודיים מגוונים.

בהתבוננות באוצר קולנועי-אמנותי נדיר זה הפולקלור היהודי מקבל רלבנטיות גם לסוגיות של זהות יהודית עכשווית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Course description

Yiddish film was part of the modern gust of wind which threatened to destabilize Jewish society during the first decades of the twentieth century and one can find in it reflections of social, psychological and spiritual turmoil.

This cinematic treasure allows for a unique look into three dynamic and most dramatic decades in the Jewish sphere- days full of promise and new opportunities, while at the same time echoing a growing distress and anticipating imminent tragedy.

Various themes and motifs in those films deal with Jewish and gentile myths and legends with the complicated encounter they create. This encounter occurred in a moment of massive immigration of a secularizing Jewish world.

throughout the course we will focus on the way in which those Jewish and gentile myths legends and folk stories penetrated and were expressed through stages and screens. Modern Jewish culture shaken between tradition and modernism both nurtured and was nourished by the cinema medium breakthrough where it frequently reflected and expressed a fantastic reality for diverse Jewish audiences.

Observing this rare cinematic-artistic treasure, Jewish folklore gains relevance for issues of contemporary Jewish identity.   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת