חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אגדות יהודיות על הורים וילדים
  Old Jewish Tales On Parents and Children  
0662-2605-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600326 גילמןשיעור פרופ בורשטיין דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

רבי טרפון היה כורע ליד מיטתה של אמו והופך את עצמו למדרגה חיה. במקרה אחר הניח את כפות ידיו תחת כפות רגליה כסנדלים. מצד שני, רבי יוחנן נודע כמי שאמר "אשרי מי שלא ראם", כלומר אשרי מי שלא הכיר את הוריו. ספרות המדרש כוללת סיפורים על הורים וילדים המוכרים מהמקרא. כך, את סיפור עקדת יצחק, שהמקרא לא מגלה עליו כמעט דבר, ממלא המדרש בדרכים שונות המגלות הבנה עמוקה במערכת היחסים בין בן להוריו. למשל, יצחק מבקש מאברהם לא לספר לשרה על מותו הצפוי כשהיא עומדת ליד בור, שלא תפיל את עצמה לתוכו מרוב צער. ובמקום אחר קובע המדרש: "כל מי שאין לו בן כאילו הוא מת, כאילו הוא הרוס".

בקורס, אחרי הצגת עולם ספרות האגדה בהקשריו ההיסטוריים והרוחניים, נקרא מבחר של ספרות אגדה ובעיקר מדרש על יחסי הורים וילדים כפי שראתה אותם התרבות היהודית לפני כ-1600 שנה ויותר. האם יש חדש תחת שמש המשפחה?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Course description

Rabbi Tarfon was kneeling by his mother's bed and turning himself into a living step. In another case, he put his hands under her feet like sandals. On the other hand, Rabbi Yochanan was known as saying: "Blessed are those who have not seen them" that is, Blessed is He who did not know his parents. The Midrashic literature includes stories about parents and children based on the Bible. Thus, the story of the binding of Isaac, that the Bible reveals almost nothing of, filled by the Midrash in various ways that reveal a deep understanding of the relationship between a son and his parents. For example, Isaac asks Abraham not to tell Sarah about his expected death when she stands next to a pit, so she will not fall into it out of grief. Elsewhere the Midrash states: "Anyone who does not have a son is as if he is dead, as if he is destroyed".

After presenting the world of Aggadic literature in its historical and spiritual contexts, we will read a selection of Aggadic literature on the relations between parents and children as seen by Jewish culture some 1,600 years ago. Is there anything new under the family's sun?

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2605-01 אגדות יהודיות על הורים וילדים
Old Jewish Tales On Parents and Children
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ בורשטיין דרור

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת