חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תחת גלגלי הצדק
  Beneath the Wheels of Justice  
0662-2252-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400326 גילמןשיעור ד"ר גדי נועה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס יקיים דיון ביקורתי סביב רעיון הצדק שעומד ביסוד הדמוקרטיה הליברלית המודרנית ומספק את ההצדקה המוסרית לקיומה של חברה מדינית. בחלקו הראשון נבחן את מקורותיו הפילוסופיים של מושג הצדק במחשבה המערבית, במיוחד לאור השינוי המהפכני בתיאוריה המדינית האירופית שחל במאה 17, ואת עקרונות התפיסה של צדק כהוגנות של הפילוסוף ג'ון רולס, שנחשבת להישג התיאורטי הגדול ביותר של הגות מדינית במאה ה-20. בחלקו השני נעסוק בדילמות ובקשיים שעוררה תפיסת הצדק של רולס אצל מבקריו ונחדד סוגיות מרכזיות כמו המתח בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם ובין שוויון לחירות, האתגר הרב-תרבותי לליברליזם על רקע התפרקות השותפות ההיסטורית בינו לקפיטליזם, והאתגר הפמיניסטי או המגדרי לרב-תרבותיות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Course description

The course will critically examine the notion of justice, which is at the foundation of modern liberal democracy and provides the moral justification of the existence of political society. In the first part of the course, we shall review the philosophical origins of the concept of justice in western thought; especially in light of the revolutionary change in European political theory during the 17th century, and the principles of John Rawls' theory of justice as fairness, which is considered the greatest theoretical achievement of political thought in the 20th century. In the second part, we shall consider dilemmas and difficulties that were raised by critics of Rawls' theory, and clarify central issues such as the tension between individualism and collectivism and between liberty and equality, the multi-cultural challenge to liberalism against the background of the collapse of its historical partnership with capitalism, and the feminist challenge to multi-culturalism.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2252-01 תחת גלגלי הצדק
Beneath the Wheels of Justice
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר גדי נועה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת