חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם של המאה ה-19 לניאו-ליברליזם של המאה -ה-21
  Contemporary economic thought - from 19th-century liberalism to neo-liberalism o                     
0662-2246-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר כהן-צמח ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נתמקד בהוגים המרכזיים של המחשבה הכלכלית שפעלו במאה הקודמת ופועלים במאה הנוכחית, אשר השפיעו ומשפיעים על המחשבה הכלכלית ועיצבו ועדיין מעצבים היחסים הכלכליים והגלובליים.

לקורס יהיו מספר נקודת עוגן:

נקודת ההתחלה תהיה בהגות של המהפכה השולית בכלכלה שהתרחשה בשלהי המאה ה-19 ובזרמי המחשבה שנולדו מתוכה במאה ה-20.

נבחן את מקומה של המדיניות הכלכלית המרחיבה של מיינרד קיינס ואת השפעותיה על האופן שבו המדינה מתייחסת לשוק ולאזרחים.

לאחר מכן נראה את הזרמים המתנגדים למדיניות זו, כגון ה"ניאוליברליזם" לסוגיו, "אסכולת שיקגו" על גווניה, אובייקטביזם, "קונצנזוס וושינגטון" בכלכלה ותוצאות הגלובליזציה.

בסופו של הקורס נעמוד על זרמים חדשים של המחשבה הכלכלית במאה ה-21, זו אשר נולדה על רקע הגלובליזציה הגוברת והמשברים הכלכליים של העשורים האחרונים, כגון כלכלה התנהגותית, כלכלת רשת, פוסט-קפיטליזם וכדומה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

What is the difference between 19th and 20th century liberalism? Why was it necessary to call the 20th century economic trend "neo-liberalism"? Is Maynard Keynes's theory indeed social-democratic and what does it actually mean? How does Ayn Rand's theories fit into American culture and how did they affect it? How did Mont Plarin Society shape the world economy of the late 20th and early 21st  century?

During the course we will answer these questions and many others. We will focus on the central thinkers of economic thought that were active in the last century and in our time.

 

The course will have few anchor points. The starting point will be the thought of the marginal revolution in economy that took place in the late 19th century and the currents of thought born out of it in the 20th century. We will examine the place of Maynard Keynes' economic thought and its effects on state-market relation. Then we will review the various oppositions to this policy, such as neo-liberalism, the Chicago School, Objectivism, the Washington Consensus. In the final part of the course we will discuss the economic thought of the 21st century, which was born in the age of unlimited globalization and of the economic crises of recent decades.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2246-01 הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם של המאה ה-19 לניאו-ליברליזם של המאה -ה-21
Contemporary economic thought - from 19th-century liberalism to neo-liberalism o
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר כהן-צמח ירון

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת