חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס
  Post Continental Philosophy: From the Shoha to the Theologic  
0662-2236-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400281 גילמןשיעור ד"ר דעואל לוסקי חיים
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הטענה שנפתח בשיעור הנוכחי היא שהפילוסופיה המערבית חוותה שבר עמוק אחרי מלחמת העולם השנייה, שבר שלא היה נוכח רק מעל פני השטח שלה, אלא בתוכה. ולכן, מטרת הקורס הנוכחי תהיה לתת ארגז כלים למחשבה העכשווית, המבקשת להבין מה היו האמצעים שאותם פיתחה הפילוסופיה הקונטיננטלית עם אירועי השואה, וכיצד התמודדו הפילוסופים עם משבר המחשבה המערבית, שיסודותיה בפילוסופיה של הנאורות: המחלוקת בין הרציונליזם של קאנט לאי רציונליזם העמוק של הרומנטיקה, בין הרצון (וההצלחה) לארגן את חיי האדם באמצעות כללים וצווים מוסריים, לבין החיפוש אחר כח הרצון האישי, הנשען על החשיפה לאגו, למעמקי הנפש וללא מודע. זה יהיה החלק הראשון של השיעור ובו נעסוק בפילוסופיה (המאוחרת של שנות ה-80) של פוקו, דלז, דרידה, ליוטאר ולוינס.
בחצי השני של השיעור, נעסוק בזרם הפילוסופי שהתפתח בשנים האחרונות (בעיקר בשנות ה-90 והחל מתחילת המאה ה-21), זרם פילוסופי המוגדר כחלק מה"מפנה התיאולוגי". פילוסופים המשוייכים למחשבה שבאה אחרי הפוסטמודרניזם, מבקשים לארגן מחדש את מכלול המחשבה על המחשבה האנושית, אך לא כוויכוח ביקורתי עם המחשבה המודרנית, אלא כניסיון לחשוב מחדש את כל השאלות שנוסחו במחשבה מדיקארט ועד לקאנט, מקאנט ועד לפילוסופיה האנליטית במאה ה-20. פילוסופים אלו מעלים תהיות עמוקות ביחס למושג החילון והחילוניות, מחד, וביחס לרעיון להבנות את הפילוסופיה כמדע, מאידך. בין היתר, לוינס ודרידה (המאוחר), אלאן באדיו, ז'אן לוק מאריון, ברונו לאטור, קוונטין מייאסו ואחרים, מערערים את התובנות של ההוגים הצרפתים (פוקו, דלז, דרידה), ומנסחים אירוע מטאפיזי חדש בתולדות המחשבה המודרנית: להחזיר את האלוהים ואת המחשבה על מעמדו ותפקידו בעולם האנושי למחשבה, מחד, ומאידך, לנסח את האירוע של התקופה שמעבר לאנושי ((Post-Human. לא האדם הוא העומד במרכז המחשבה הפוסט-קונטיננטלית, אלא ההוויה בעצמה, הטבע, החיה, הצומח והדומם, שאיתם המחשבה מבקשת להתחבר, כמו גם למקורות המחשבה והתרבות האנושית בעידן העתיק, על מנת לבנות פילוסופיה שמושג התודעה והתודעה העצמית והביקורתית נשמטים ממנה לחלוטין.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 

 
Course description
The purpose of the present course is to provide a toolbox to think about the present, about the deep crisis that western philosophy has experienced, after the Second World War. From one side, we will study the different approaches of philosophers that wished to "think", or to "un-think" the Holocaust, trying to create-erase philosophy from scratch: the philosophy of Michele Foucault and Gilles Deleuze will be at the center of this part, philosophers who found a new way of thinking the tradition of philosophy all together, inventing a new language and new horizons for thought, following the thinking of Marx, Nietzsche and Freud.
From the other side, we will learn the more "traditional" philosophers, who tried to think through a kind of "reconciliation" with philosophy, to create a "detour" of the crisis, such as Immanuel Levinas and Jean Luc Marion, who continued the phenomenology of Husserl and Heidegger, towards a new theological and ethical thinking.
This surprising "Theological turn of French Philosophy" will stand at the center of this part, seeing that this split within the French poststructuralist tradition, which reflex the dispute between the rationalism of Kant and the non-rationalism of Hegel, can be seen also at the near-by discourses: This tension which was very fruitful in nineteen century, continued to "work" within western modernism till now, and can be seen clearly in art. So, In order to understand it deeply, we will use some examples from art and poetry, classic, modern and postmodern too.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1