חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים
  Everyday Rhetoric: Arguments and Fallacies                                                           
0662-2235-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400282גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר אריאל ננה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה עוסק ברטוריקה בשיח התרבותי ובזירה הציבורית, בדגש על מימד הטיעון. כנקודת מוצא, נראה שטיעונים מופיעים בשיח באופן נרחב ביותר: בשיחות חולין, ידיעות בעיתון, טורי דעה, פרסומות, תקשורת ברשתות חברתיות, יצירות ספרות, ואף בייצוגים ויזואליים.

הקורס יקנה מיומנויות לזיהוי של סוגי טיעונים ולהערכתם – החל בטיעונים פשוטים ושקופים ועד טיעונים מורכבים הדורשים חילוץ אקטיבי. בתוך כך, נכיר מבחר כשלים רטוריים (fallacies), ביניהם כשלי אי-רלוונטיות (כמו הסתמכות על דעת ההמון כהוכחה), טיעונים המבוססים על רגשות (כמו הפחדה או פנייה אל הרחמים), וטיעונים המבוססים על קיצורי דרך מנטאליים. לבסוף, נבחן יחד טיעונים המבוססים על מומחיותם המשוערת של דוברים ועל מעמדם החברתי, ביניהם טיעונים מתוך סמכות, טיעוני אופי (אתוס) ומתקפות אד-הומינם.

הקורס יעמיד קריטריונים להערכת המהימנות, התקפות והרלוונטיות של טיעונים בהקשרם, ויטפח את החשיבה הביקורתית על חיי היומיום.

*דרישות: נוכחות חובה, קריאת טקסטים ומציאת טקסטים לעיון הכיתה

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

* סגור בפני מי שלמד את הקורס "ארגומנטציה בפעולה"

Course description

This course deals with rhetoric in cultural discourse and the public sphere, focusing on the argumentative dimension. As a starting point we will see that arguments are very common in discourse: in everyday conversations, news reports, op-eds, commercials, social network communication, literary works and even visual representations.

The course will give the students tools to identify and evaluate different kinds of arguments – starting with simple and self-evident arguments to complex ones that require active analysis. We will also see various rhetorical fallacies, such as irrelevance fallacies, appeals to emotion, and arguments based on mental shortcuts. Finally, we will examine arguments based on the assumed expertise of speakers and their social status, such as arguments from authority and character.

The course presents criteria for evaluating the reliability and relevance of arguments in context, and fosters critical thinking on everyday life.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2235-01 רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים
Everyday Rhetoric: Arguments and Fallacies
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר אריאל ננה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת