חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית
  Argumentation in Action: Exploring Arguments and Fallacies in the Public Sphere                      
0662-2235-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר אורקיבי איתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה מקנה מיומנויות זיהוי וניתוח של טיעונים כפי שהם באים לידי ביטוי בשיח שכנועי בזירה הציבורית, ומעניק כלים להערכה ולחשיבה ביקורתית ביחס לשימוש בטיעונים מסוגים שונים. בחלקו הראשון של הקורס, נערוך היכרות עם רכיביו הבסיסיים של הטיעון (הנחות, הנמקות ומסקנות), ועם המבנים הקלאסיים של הטיעון הלוגי. נתרגל תחילה ניתוח של טיעונים פשוטים, ובהמשך נתמודד עם טיעונים מורכבים הכוללים מספר טיעוני משנה. בהמשך, נסקור סוגים של טיעונים (טיעונים מתוך הכללה, טיעונים נסיבתיים ואנלוגיות) ונעמוד על מאפייניהם הלוגיים, הצורניים והסיגנוניים. בהמשך, נכיר תופעות כגון "כשלים" (fallacy) כדוגמת כשלי אי-רלוונטיות (כגון הסתמכות על דעת ההמון כהוכחה), טיעונים המבוססים על רגשות (כגון הפחדה או פנייה אל הרחמים), וטיעונים המבוססים על קיצורי דרך מנטאליים (כגון ריבוי הנמקות כהוכחה לאמיתות טענה). לבסוף, נבחן יחד טיעונים המבוססים על מומחיותם הנתפסת של דוברים ועל מעמדם החברתי, כדוגמת טיעונים מתוך סמכות, טיעוני אופי (אתוס) ומתקפות אד-הומינם. הקורס מעניק כלים לניתוח וקריאה ביקורתית של טיעונים, מתוך ניסיון להעמיד קריטריונים להערכת המהימנות, התקפות והרלוונטיות של טיעונים ביחס לסוגיות הנידונות. לאורך הקורס נדון בשיטות הפרכה (refutation) או ניסוח טענות נגד (counter-arguments) כאמצעי לחשיבה ביקורתית. הסטודנטים בקורס יערו היכרות עם מושגי היסוד בתורת הארגומנטציה והלוגיקה הבלתי-פורמאלית, ירכשו מיומנויות מתודולוגיות בניתוח השיח הארגומנטטיבי, ויעמיקו את התמצאותם בשיח המחקרי העכשווי בתחום.

Course description

This course provides systematic methods of identification and analysis of arguments in persuasive discourse in the public spheres, and offers instruments for critical evaluation of logical reasoning. Upon introduction, we shall discuss the constitutive elements of arguments (premises, warrants and conclusions), as well as their classic forms and common structures. We shall first analyze simple arguments, and move forward to complex forms of argumentative sequences.  We will continue to identifying various types of arguments in rhetorical messages (such as generalization or analogy) and discuss their logical, stylistic and figurative dimensions. Next, we will examine “rhetorical fallacies”, among which are irrelevance (such as referring to public opinion as a mode of reasoning), emotional appeals (such as fear or pity), and arguments based on heuristics (such as multiple justifications as indication of veracity). Lastly, we will explore authority based arguments, such as constructing source credibility (rhetorical ethos), relying on external authorities (ad-Verecundiam), and personal attacks (ad-Hominem). Students will practice different kinds of critical instruments, in order to layout systematic criteria for the evaluation of veracity, validity and relevance of arguments in different contexts, alongside with modalities of refutation and counter-argumentation as instruments of critical thinking. In addition to methodological instruments, the course introduces and discusses key notions in argumentation theory and informal logic, and principal conceptual frameworks in the current scientific discourse on argumentation.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2235-01 ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית
Argumentation in Action: Exploring Arguments and Fallacies in the Public Sphere
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר אורקיבי איתן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת