חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  העיתונות החרדית והמודרנה
  The Haredi Press in Modern Times  
0662-2228-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800282 גילמןשיעור ד"ר חרובי יובל יצחק
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
עובדת קיומה של עיתונות חרדית אינו עניין מובן מאליו. בחברה זו קיומה של עיתונות היווה, וממשיך להוות, מוקד לביקורת. במסגרת הקורס, נדון בנסיבות שבעטיין התפתחה העיתונות החרדית – תחילה באירופה ובשלב מאוחר יותר בארץ ישראל המנדטורית ובמדינת ישראל. כמו כן ננתח את המטרות שלשמן החלו להופיע עיתונים חרדיים, ונעסוק במאפייניה של עיתונות זו לסוגיה השונים (יומונים, שבועונים, ירחונים, כתבי-עת וכו'). כחלק מניתוח תופעת העיתונות החרדית, נעמוד על הדומה והשונה בינה לבין העיתונות הנפוצה בקרב הציבורים הלא-חרדיים. כיוצא בזה, נעמוד על מגמות ההתפתחות של עיתונות זו במרוצת המאה העשרים ובתחילת המאה שלאחריה.
דגש מיוחד יושם על בחינת דרכי ההתייחסות השונות של העיתונות החרדית למגוון נושאים הנוגעים לעידן המודרני, כמו גם לנושאים אשר תופסים מקום בולט במסגרת השיח הציבורי במדינת ישראל בכלל, ובחברה החרדית-ישראלית בפרט. בין הנושאים שעתידים להבחן: יחס העיתונות החרדית ליהודים שאינם שומרי מצוות, היחס למדינת ישראל ולתרבות הישראלית, היחס לציונות הדתית, ההתמודדות עם זיכרון השואה, סוגיות במעמד האישה במציאות המודרנית, נושא השירות בצה"ל, שאלת השתלבותם של חרדים בשוק העבודה, שאלת הנהגתם של נישואים אזרחיים בישראל, בעיית הנשים העגונות ומסורבות הגט, ועוד כהנה וכהנה נושאים ככל שיאפשר הזמן.
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Course description
The existence of a Haredi Press is not self-explanatory. In this unique society, any press has always been the object of harsh criticism. During this course, we will discuss the circumstances that led to the development of a Haredi press – first in Europe and later in the British Mandate era and in the State of Israel. We will also analyze the objectives of the Haredi press and describe its different types (daily, weekly and monthly newspapers, journals, etc.). As part of the analysis we will examine its similarities and differences with respect to the common secular press. Finally, we will understand the trends in the development of the Haredi press throughout the 20th and early 21st centuries.
Special emphasis will be placed on how the Haredi press has dealt with various modern topics, including public issues that were important both for the Israeli state in general and Haredi-Israeli society in particular. Among the issues that will be discussed are: the Haredi attitude toward secular Jews; their relation to Israel and the Israeli culture; religious Zionism; the memory of the Jewish Holocaust; the status of women in modern times; military service in the IDF; the integration into the labor market of the Haredi population; the issue of civil marriage in Israel; the issue of abandoned wives who cannot remarry (Agunah) or Mesorevet Get; and other important issues as far as the time permits.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1