חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הספה והחוץ: השפעות היסטוריות על הפסיכואנליזה
  Historicizing Psychoanalysis                                                                         
0662-2123-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רולניק ערן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה נתוודע לכמה צמתים היסטוריות בהתפתחות הפסיכואנליזה ובמסע התקבלותה בחברות ובארצות שונות, החל בעשור האחרון של המאה התשעה עשרה ועד לעשור הראשון של המאה העשרים. מטרת השיעור היא לעשות היסטוריזציה של הרעיון המדעי שפותח בידי פרויד ושוכלל בידי ממשיכיו. נבחן את התיאוריה הפסיכואנליטית המתפתחת תוך התבוננות על תהליכי שינוי חברתיים, פוליטיים ומדעיים שמחוץ לשדה השיח הפסיכואנליטי. באמצעות קריאה בטקסטים פסיכואנליטיים, מפרויד ועד בולאס, ננסה להבין כמה מהתמורות שחלו במחשבת פרויד (תיאוריית החלום, המיניות הילדית, תיאוריית הדחף. תיאוריית החרדה, הנוירוזה הפוסט-טראומטית) ובתרומותיהם של ממשיכיו כמצויות בזיקה לתהליכי שינוי מנטאליים, אידיאולוגיים וחברתיים רחבים יותר.

בין השאלות שיועלו בקורס:
--מבוא: האם יש בנמצא ״מדע טהור״ שהתפתחותו נובעת מתוך עצמה בלבד ואינה נמצאת בזיקה לתהליכים היסטוריים.
- האם פרויד היה יכול להמציא את הפסיכואנליזה בכל מקום ובכל זמן?
- באיזו מידה שיקפה תפישת האדם הפסיכואנליטית את הזמן והמקום שבה צמחה?
- באיזו נקודה נוצר מתח בין התיאוריה הפסיכואנליטית לבין האקלים הפילוסופי והתרבותי של המאה העשרים?
- כיצד השפיע מלחמת העולם הראשונה על התיאוריה הפסיכואנליטית?
- מה היה לפסיכואנליזה להגיד על הסוציאליזם?
- כיצד השפיעה מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה על התיאוריה ועל הקליניקה הפסיכואנליטית?
- מה היו ״תנאי החיבה״ שאפשרו את התקבלות הפסיכואנליזה מחוץ למרחב התרבות הגרמני (בריטניה, ארה״ב, צרפת, רוסיה, פלשתינה)?
- כיצד מתפתחות ״תרבויות פסיכואנליטיות״ מקומיות?

נקרא טקסטים פסיכואנליטיים שמהדהדים את ההיסטוריה של המאה העשרים ומתייחסים אליה במישרין או במובלע.
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

Course description
This course will examine the dialectics of psychoanalytic theory and modern history.
it is hardly possible to understand the development of psychoanalytic theory and its dissemination throughout the Twentieth Century without considering the conflicting intellectual, cultural and political “climates of opinion” in which psychoanalysis took root. The history of psychoanalysis is thus replete with examples of the relationship between ethnic, socio-political, and cultural tensions and the emergence of particular analytic subcultures. This includes, for example, the influence of communism on interpretations of the Oedipus Complex in Soviet Russia, the influence of pragmatism on Ego-Psychology in post-World War II America, or the part played by anti-Americanism in the development of French, and in particular Lacanian, psychoanalysis.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת