חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיתוסים בראי הפסיכואנליזה
  Myth and Psychoanalysis                                                                              
0662-2094-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200281גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר מזור מעין
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הנחתו של פרויד בדבר קיום הלא מודע בנפש האדם תרמה תרומה רבת ערך להיסטוריה האינטלקטואלית והתרבותית. פיתוחה וביסוסה של הנחה זו הוסיפה למחקר פרספקטיבה פסיכואנליטית שהולידה פרשנויות חדשות למיתוסים. בבסיס כל הפרשנויות הפסיכואנליטיות המודרניות שבאו אחרי פרויד למיתוסים מונח הקשר שמצא פרויד בין המודע ללא מודע, ובמיוחד ההשפעה שיש לקשר הזה על תהליך יצירת ייצוגים או סמלים. במהלך הקורס נדון בהרחבה בפרשנויות השונות שהציעו תלמידיו הקרובים של פרויד, אוטו ראנק, קרל אברהם, וקרל גוסטב יונג, ובפרשנויות של חוקרים וחוקרות שבאו בעקבותיהם ותרמו תרומה מקורית ויצירתית לחקר המיתוסים בראי הפסיכואנליזה.

הפרשנויות הפסיכואנליטיות שידונו יודגמו באמצעות מספר מיתוסים. נבחן את ייצוגם של מיתוסים אלה במקורות עתיקים ובייצוגים מודרניים שלהם ונדון במקום השמור לרעיונות הפסיכואנליטיים בביקורת התרבות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

Freud's suggestion that the human mind has an unconscious part has had an immense effect on our intellectual and cultural history. Once developed and substantiated, this assumption added a psychoanalytical perspective that yielded new interpretations of myth. Freud’s description of the interaction between the conscious and the unconscious mind, particularly the effect of this interaction on the process of symbolization, underlies all the modern psychoanalytic approaches to myth. In the course, we will discuss the work of Freud's immediate followers, Otto Rank, Karl Abraham and Karl Gustav Jung. Psychoanalytic thought has since continued to evolve and expand, and we will also be introduced to the work of several later researchers, who have made highly creative theoretical contributions that constitute certain paradigm shifts.

The psychoanalytic approaches to myth will be illustrated through selected myths. We will analyze their representations in ancient literature and in modern adaptations.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2094-01 מיתוסים בראי הפסיכואנליזה
Myth and Psychoanalysis
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר מזור מעין

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת