חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע
  A Meeting Between Psychoanalysis and Cinema                                                          
0662-2090-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ראובן אורנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יציג מושגי יסוד פסיכואנליטיים, ויבחן את אופני ייצוגם ביצירות קולנועיות מגוונות. נכיר את המושגים מודע ולא-מודע, דרך התבוננות בדמויות המציגות תשוקות ומניעים גלויים ונסתרים. נתוודע למבנים איד, אגו וסופר-אגו, דרך קונפליקטים שחוות הדמויות בין צדדים דחפיים וצדדים מצפוניים-מוסריים של הנפש. נפגוש את המונח יחסי אובייקט דרך החשיבות לה זוכה תקופת הילדות כהסבר להתנהגות מבוגרים, ודרך חוויות של אהבה ופרידה. נתוודע למושג מרחב מעבר, ונדון באפשרות שהספרות והקולנוע מהווים אזור ביניים בין החלימה והמציאות, ונסיים ברעיון העצמי האמיתי, הרואה ביצירה מסע לגילוי העצמי ולכן תהליך מרפא. לאורך הקורס נעלה סוגיות הקשורות למפגש בין פסיכואנליזה וקולנוע כשתי צורות של סיפור סיפורים (story telling), ונתבונן באופנים בהם עולמם הפנימי של היוצרת ושל הנמען, של הפסיכואנליטיקאית והמטופל, נפרשים ומתגלים זה בפני זה.

הקורס יכלול קריאה וצפייה בחומרים אומנותיים מגוונים, ויתבסס על דיון משותף במרחב הכיתתי. מטלת הסיום של הקורס הנה עבודה. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description
The course will present basic psychoanalytic concepts and will critically explore their representation in cinema. We will become acquainted with the terms ‘conscious mind’ and ‘unconscious mind’, through looking at cinematic characters who express their deepest desires and motivations. We will discover complex inner structures such as the Id, the Ego and the Super Ego, using characters who deal with conflicts between untamed urges and rigid conscience. We will meet the term ‘object relations’ through the importance of early childhood in understanding the behavior of adult characters, as well as through experiences of love and separation. Further on into the semester, we will get to know the concept ‘transitional space’ and discuss the possibility that cinema is in fact a transitory area between dream and reality. We will discuss ‘the true self’ and the idea that creation is a self-discovery journey, therefore a therapeutic process. Throughout the course, we will raise questions concerning the meeting of psychoanalysis and cinema as two forms of story-telling, and explore the ways the inner worlds of the creator and the viewer, the psychoanalyst and the patient, unfold in front of the other.

The course will include mutual exploration of a selection of cinematic works, and will be based on active, creative and free discussion between participants. The course will end with a final written assignment.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת