חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  "ספרד שבלב": מלחמת האזרחים הספרדית והדיה משני עברי האטלנטי
  ?spain in the Heart?: the Spanish Civil War and Its Echoes i  
0662-2089-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000278 גילמןשיעור ד"ר בן דוד ליאור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

את שירו "ספרד שבלב" (תרגום: טל ניצן) חתם המשורר הצ'יליאני פבלו נרודה (Neruda) בשורות אלה: "התשאלו מדוע אין הוא שר לחלום, לעלים, להרי הגעש האדירים שבמולדתו? בואו וראו את הדם ברחובות, בואו וראו את הדם ברחובות, בואו וראו את הדם ברחובות!"

מה היה בה במלחמת האזרחים הספרדית (1939-1936), שגרם לרבים כל כך לצאת - בנפשם, לעתים גם בגופם - מנוף מולדתם המוכר אל אותה "ספרד שטופת מתכת ודמים", כפי שתיאר אותה נרודה בשיר אחר? ברור שלא היו אלה רק מראות ההרס וממדי ההרג של אותה מלחמה. הערכים שבשמם והמטרות שלמענן נלחמו הרפובליקנים והלאומנים אלה באלה עוררו בעולם הזדהות עמוקה ואף סחפו רבים ליטול חלק פעיל במערכה. עם זאת, באמריקה הלטינית היתה לאותה מלחמה משמעות מיוחדת ומורכבת אף יותר, הן לנוכח קווי דמיון בין מבנים חברתיים וקונפליקטים פוליטיים באותה תקופה משני עברי האטלנטי; והן בשל מקומה המיוחד של ספרד, "מולדת האם", בתפיסות זהות של מגזרים חברתיים שונים ביבשת הלטינו-אמריקאית.

בעיני רבים מאיתנו מצטיירת מלחמת האזרחים הספרדית כמעין מבוא או "ניסוי כלים" לקראת מלחמת העולם השניה שפרצה זמן קצר לאחריה. מטרתנו בקורס זה תהיה לבחון את אותה מלחמה (גם) מפרספקטיבות אחרות. במסגרת זו נעמוד, בין השאר, על שורשיה המקומיים של המלחמה, על הדינמיקה החברתית והפוליטית שהובילה לקריסתה של הרפובליקה השנייה בספרד (1936-1931), על ההרכב החברתי והאידיאולוגי של המחנות הלוחמים, על היחס אל אותה מלחמה באנגליה, בצרפת, בפלשתינה-א"י; ועל המעורבות הזרה בה והשלכותיה על גורלה. בד בבד נבחן את השתקפותה של מלחמת האזרחים הספרדית באמריקה הלטינית; את האופן שבו שסעים חברתיים ועימותים פוליטיים מקומיים במדינות כמו ארגנטינה, פרו ומקסיקו עיצבו עמדות, תפיסות ודרכי פעולה שונות ביחס למתרחש בספרד; את תפקידן של מדינות אלה כארצות מקלט לגולים ספרדים ואת תרומתם של האחרונים לחיי הרוח ביבשת שפתחה בפניהם את שעריה. במהלך הקורס נתבונן גם על ייצוגיה האמנותיים של מלחמת האזרחים בספרות, בשירה ובקולנוע; וננתח באמצעותם, בין השאר, את התמורות שחלו בתרבות הזיכרון של אותה מלחמה במסגרת תהליכי המעבר מדיקטטורה לדמוקרטיה  - בספרד ובאמריקה הלטינית גם יחד – ברבע האחרון של המאה ה-20.           

Course description

 For many of us, the Spanish Civil War (1936-1939) is perceived as a kind of introduction or a "dry run" prior to World War II, which broke out shortly thereafter. Our aim in this course is to examine that war (also) from other perspectives. Within this scope we will study its local roots; the social conflicts and political dynamics that led to the collapse of the Second Republic in Spain (1931-1936); the social and ideological composition of the warring camps; the perceptions of that bloody struggle, inter alia, in England, France and mandatory Palestine; the foreign intervention in the war and the impact it had on its fate and consequences. At the same time, we will also examine the reflections of the Spanish Civil War in Latin America; the ways by which local social cleavages and political conflicts in countries like Argentina, Peru and Mexico have shaped attitudes, perceptions and different modes of action in relation to what was happening in Spain; the role of these countries as sheltering places for exiled Spaniards and the contribution of the latter to cultural life in the continent that had opened its gates to them. During the course, we will look also at the artistic representations of the Spanish Civil War in literature, poetry and film; and will use them, among others, to explore changes and continuities in the culture of memory of that war, within the framework of transitional processes from dictatorship to democracy – both in Spain and Latin America - in the last quarter of the 20th century.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת