חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה
  From Grimm to Walt Disney: Grimm's Fairy Tales  
0662-2010-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200326 גילמןשיעור ד"ר לבנת חנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק במעשיות כספרות עממית ובגלגוליהן עד ימינו. במהלך הקורס יתמקד הדיון באופן שבו העלו האחים גרים את המעשיות על הכתב במאה ה-19 ובאופן שבו הם התאימו אותן לילדים, בהשוואה לאופן שבו מעובדות מעשיות אלה לילדים בימינו, בין השאר למדיום הקולנועי באולפני וולט דיסני כתופעה תרבותית.

ההשוואה תמחיש את האופן שבו באים לידי ביטוי הנורמות של החברה והתקופה, התרבות ותפיסת העולם - ובכללה מושג הילד בתרבות ומעמדם של הגבר והאישה בה - במעבר מגרים לעיבודי המעשיות במאה הקודמת והנוכחית. כמו כן ייבחן ערכם האסתטי של הטקסטים בכל הנוגע לשפה, לעיצוב הדמויות, לרצף האירועים והעלילה, לסיפר ולאמצעים אמנותיים אחרים בסוגי המדיה השונים.

במהלך הקורס ייתכן גם דיון השוואתי בטקסטים אחרים שעובדו לילדים בסוגי מדיה שונים, מתרבות המערב (כגון: אנדרסן; מסיפורי המיתולוגיה היוונית ומיתולוגיות אחרות; מרי פופינס; ספר הג'ונגל; פיטר פאן) ומתרבות המזרח (כגון: סיפורי אלף לילה ולילה) וכן דיון השוואתי בטקסטים עכשוויים (מודרניים ופוסט מודרניים) המתבססים על דגמים ומאפיינים של המעשיות הקלאסיות ועיבודיהן.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Course description

The course will deal with fairy tales as folk tales, and their various versions till our days. The meetings will focus on the way  the Grimm Brothers wrote them for adults and for children in the nineteen's century, in comparison with the way these fairy tales are written for children today, and especially with the way they are adapted for children by Walt Disney's films as a cultural phenomena.

The comparison will focus on the way the society's norms and the culture and world views of a certain society and era are exposed in Grimm's versions and the other versions and adaptations till today. This will include Gender discussions and a discussion referring to various approaches to children and childhood. The course will include also a discussion about the esthetic value of the literary text: the language, the characters, the plot, the point of view and other artistic aspects of those versions.

The discussion may include also a comparison with other classical texts which were adapted for young children, as Andersen's tales, the Greec Mythology and other Mythologies as well as Classics like Peter Pan and folk tales from eastern cultures.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2010-01 מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה
From Grimm to Walt Disney: Grimm's Fairy Tales
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר לבנת חנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת