חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים
  Post-Pornography: Sex, Love and Identity in a Digital Age                                            
0662-1965-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר נור עופר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האינטרנט הותיר את חותמו בכל תעשייה שנקרתה בדרכו. בהקשר זה נברר את האופנים שבהם שינה המרחב המקוון את תעשיית הפורנוגרפיה ואת הפרקטיקה הפורנוגרפית. הקורס מברר מהי תועבה, מהי פורנוגרפיה ומהם ביטוייהם העכשוויים בחיים המקוונים והלא מקוונים. הקורס יבחן באופן מובחן את הקשר שבין אהבה ומין וייצוגיהם המקוונים לבין פלטפורמות חברתיות מקוונות ומוביליות. האם אנו חיים בעידן פוסט-פורנוגרפי?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

The course is built upon two sets of questions: 1.How did the internet as a human space transform the modern industry of pornography. The course will present a hypothesis that is concerned with pornography online: not unlike a long list of industries such as travel, journalism, printed books, photography, investing, pornography too is being profoundly restructured and reinvented in cyberspace.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1965-01 פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים
Post-Pornography: Sex, Love and Identity in a Digital Age
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר נור עופר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת