חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה
  Children and Creativity: The Media Case                                                              
0662-1964-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1000326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר גוז'נסקי יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס בין-תחומי אשר יעסוק בשאלת היצירתיות, תוך התמקדות בתרבות המדיה של ילדים. המושג "יצירתיות" נקשר ברומנטיקה לילדים ולאמנים. מאז מחשיבה תרבות המערב את גילוייה ותוצריה. בתחילת הקורס נעסוק בהגדרת המושג "יצירתיות", כפי שהובן בהיסטוריה וכפי שהוא מובן היום, ונבחן את זיקתו למושג "ילדות". נשאל כיצד נמדדת יצירתיות, והאם ניתן לפתח אותה או ללמוד אותה.

לאחר הדיון המושגי הבסיסי, נגדיר  מספר פרמטרים מרכזיים המקושרים ליצירתיות  כחידוש, השראה, עשיה, התאמה וקבלה. נבחן פרמטרים אלה כפי שהם באים לביטוי בפלטפורמות מרכזיות בתרבות הילד כיום:  הטלוויזיה, המחשב והאינטרנט.

אחת הטענות המרכזיות שנשמעות תדיר היא שהטלוויזיה והמדיה החדשים פוגעים ביצירתיות של הילדים. בקורס נדון בטענות אלה תוך התייחסות פרטנית לכל אמצעי מדיה. 

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

An interdisciplinary course about creativity and children's media culture. 
Creativity is viewed as related to artists and children: How come? Is creativity natural or cultural? 
We will look at the question of creativity through central current children's media: television, computer and internet.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1964-01 ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה
Children and Creativity: The Media Case
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר גוז'נסקי יובל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת