חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה
  Children and Creativity: the Media Case  
0662-1964-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1000326 גילמןשיעור ד"ר גוז'נסקי יובל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
זהו קורס בין-תחומי אשר יעסוק בשאלת היצירתיות, תוך התמקדות בתרבות המדיה של ילדים. המושג "יצירתיות" נקשר ברומנטיקה לילדים ולאמנים. מאז מחשיבה תרבות המערב את גילוייה ותוצריה. בתחילת הקורס נעסוק בהגדרת המושג "יצירתיות", כפי שהובן בהיסטוריה וכפי שהוא מובן היום, ונבחן את זיקתו למושג "ילדות". נשאל כיצד נמדדת יצירתיות, והאם ניתן לפתח אותה או ללמוד אותה.
לאחר הדיון המושגי הבסיסי, נגדיר מספר פרמטרים מרכזיים המקושרים ליצירתיות כחידוש, השראה, עשיה, התאמה וקבלה. נבחן פרמטרים אלה כפי שהם באים לביטוי בפלטפורמות מרכזיות בתרבות הילד כיום: הטלוויזיה, המחשב והאינטרנט.
אחת הטענות המרכזיות שנשמעות תדיר היא שהטלוויזיה והמדיה החדשות פוגעות ביצירתיות של הילדים. בקורס נדון בטענות אלה תוך התייחסות פרטנית לכל מדיום.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Course description
An interdisciplinary course about creativity and children's media culture.
Creativity is viewed as related to artists and children: How come? Is creativity natural or cultural?
We will look at the question of creativity through central current children's media: television, computer and internet.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1