חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה
  Critical Thinking: Theory and Practice                                                               
0662-1757-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שניר איתי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הלימודים האקדמיים אינה רק להקנות ידע ומיומנויות מחקר, אלא גם להקנות לסטודנטים כישורי חשיבה. על אף שכל בני האדם הם יצורים חושבים, אפשר ללמוד לחשוב טוב יותר, באופן זהיר וביקורתי, כלומר כזה שלא מקבל אמיתות כמובנות מאליהן אלא מטיל ספק בכל עמדה ובוחן אותה לעומק לפני אימוצה. החושב הביקורתי חושב באופן עצמאי, ואינו מסתפק במקורות סמכות חיצוניים ומסורתיים, כולל אלה של הטקסט הקנוני והפרופסור המלומד.

בקורס זה נבקש לחשוב על השאלה מהי חשיבה, ולברר מהם התנאים והדרישות מחשיבה ביקורתית ראויה לשמה: האם יש תנאים הכרחיים ומספיקים לחשיבה ביקורתית? האם ישנם כללים אוניברסליים לחשיבה ביקורתית החלים בכל הדיסציפלינות, או שמא החשיבה הביקורתית מתבטאת אחרת בכל תחום? האם החשיבה הביקורתית היא מיומנות אינטלקטואלית בלבד, או שעל מנת להיות חושב ביקורתי ועצמאי יש לטפח גם תכונות אופי מתאימות? האם ניתן לחשוב ולבקר באופן אובייקטיבי ונטול משוא פנים, או שמא החשיבה מותנית בהכרח על ידי ההקשר ההיסטורי והתרבותי שבו היא מעוגנת?

על מנת להתמודד עם שאלות אלה הקורס ישלב בין שתי רמות של דיון, תיאורטית ופרקטית. במישור התיאורטי נכיר גישות שונות לחשיבה ולביקורת, ונבחן טענות שלפיהן החשיבה והרציונליות – והמתודה המדעית בכללן – משקפות ומשרתות מבני כוח חברתיים. במישור הפרקטי, נרכוש כלים בסיסיים לחשיבה ביקורתית, וננסה לתרגל חשיבה שמטילה ספק בהגמוניה התרבותית והאינטלקטואלית במקום לקבלה כמובנת מאליה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

The aim of academic studies is not only to provide knowledge and research skills but also to foster thinking abilities. Although we are all thinking beings, it is possible to learn to think better, namely to critically examine each view before accepting it. The critical thinker thinks independently, taking nothing for granted and rejecting traditional sources of authority, including those of the canonical text and the erudite professor.

This course aims at thinking about the nature of thinking, and examining the standards of proper critical thought. We will ask: Are there necessary and sufficient conditions for critical thinking? Are there universal rules for critical thinking, applicable across disciplines, or is critical thinking expressed in a different way in every context? Is critical thinking a purely intellectual skill, or does it require also the development of virtues and habits? Is it possible to think in an unbiased, objective way, or is thought necessarily influenced by its cultural and historical context?

To answer these questions the course will combine two levels of discussion, theoretical and practical. On the theoretical level, we will study various approaches to thinking and critique, and examine views according to which thinking and rationality – including the scientific method – reflect social relations of domination. On the practical level, we will attain basic tools for critical thinking and practice doubt of the cultural and intellectual hegemony that is often taken for granted.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1757-01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה
Critical Thinking: Theory and Practice
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר שניר איתי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת