חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  למי שייכת נחלת הכלל?
  Who Owns the Commons?  
0662-1754-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400317 גילמןשיעור ד"ר משורי דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קניין פרטי הינו אחד המוסדות החברתיים הדומיננטיים. בלעדיו לא ניתן להבין את הקפיטליזם ואת הכלכלה המודרנית. קניין פרטי מבוסס על הדרה (exclusion), ובכך הוא מנוגד לקניין המשותף – לנחלת הכלל, אחד המושגים החשובים והפוריים כיום בשיח הסביבתי-חברתי (the commons). מושג זה משמש הן כמסגרת חדשה לדיון בצדק סביבתי, והן כניסיון לשרטט מחדש את מפת היחסים שבין כלכלת השוק, החברה והסביבה. מושג זה הופיע לראשונה בדיון הסביבתי כתשובה לשאלה מה מקורו של המשבר האקולוגי. לפי הביולוג גארט הרדין, המשבר הסביבתי הוא בלתי נמנע מאחר ומשאבי הטבע מנוהלים כמשאב משותף ("הטרגדיה של נחלת הכלל"). הצעות "לפתור" את הטרגדיה באמצעות הפרטה תוארו ע"י מבקרים והיסטוריונים כיוצרת "טרגדיה" חברתית אחרת: של הגידור (Enclosure), הפקעת זכויות הרבים והעברתן למעטים, תוך יצירת אי-שיוויון כלכלי וחברתי. מושגים אלה, נחלת הכלל וגידור, הפכו למרכזיים גם בשיח על אודות זכויות יוצרים וקניין רוחני במרחב הדיגיטאלי והאינטלקטואלי בהקשרים של גלובליזציה, הסכמי סחר בינלאומיים, חקלאות מודרנית, רשת האינטרנט, תוכנות "קוד פתוח", זכויות יוצרים, פטנטים והמחקר המדעי, ועוד. דגש מרכזי יינתן לסוגיות הקשורות למרחב הציבורי ולניהול משאבי טבע. הקורס יתייחס לדוגמאות עדכניות ממאבקים סביבתיים-חברתיים בישראל.  כמו כן יידונו סוגיות הנובעות מאפקט הרשת וממודלים חדשים של שיתוף פעולה וכלכלת מתנות המאתגרים את התפיסות המסורתיות של קניין, תחרות וכלכלת שוק.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

 

Course description

Private property is one of contemporary dominant social institutions. Without it, capitalism and modern economy cannot be understood. Private property is based on exclusion, and thus is contrary to common property – “the commons”. This concept serves both as a new framework for discussion of environmental justice and as an attempt to redraw the map of relations between market economy, society and the environment. This concept first appeared in the environmental debate as an answer to the question of the origin of our ecological crisis. According to biologist Garrett Hardin, the environmental crisis is inevitable because natural resources are managed as common resources ("the tragedy of the commons"). Proposals to "solve" the tragedy through privatization have been described by critics and historians as creating a different social "tragedy": the enclosure, the expropriation of the rights of groups and nations and their transfer to few, creating economic and social inequalities. These theme recur in the discourse on copyright and intellectual property in the digital and intellectual spheres, especially in the context of globalization, international trade agreements, modern agriculture, the Internet, open source software, copyright, patents and scientific research, etc. A central focus will be given to issues related to public space and natural resource management The course will address recent examples of social-environmental issues in Israel, as well as issues arising from the network effect and new models of cooperation and the economy of gifts that challenge traditional perceptions of property, competition and market economy.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1754-01 למי שייכת נחלת הכלל?
Who Owns the Commons?
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר משורי דניאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת