חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית
  Radical Ecology  
0662-1309-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200280 גילמןשיעור ד"ר משורי דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

החל מהמאה ה-19 מופיעות ביקורות חברתיות הקושרות בין מצב הטבע למצב האדם והאנושות בכלל. ביקורת זו מופיעה לראשונה אצל אלכסנדר פון הומובולט, שעבודתו יוצרת את הבסיס הן לתורת האבולוציה והן למדע החדש של האקולוגיה, שמבוסס על תפיסת עולם מדעית הוליסטית, שכיום נחשבת לפחות "מדעית".  תופעה זו מתרחבת במאה ה-20, כשמתעוררת המודעות למשבר האקולוגי הרב מימדי. בנסיבות אלה מופיעות קבוצות רדיקליות שמציירות מחג שרת מערכת היחסים אדם-טבע, ורואות במשבר האקולוגי והחברתי עדות לעובדה שצריך "לחזור" לטבע, לשורשים, למקור. דמויות מפתע בהיסטוריה של האקולוגיה הרדיקלית כוללות את רוסו, הנרי דיויד תו'רו, אמרסון, ובהמשך ג'ון מיור, האקולוגיה העמוקה, earth first!, deep green resistance, ועוד. הקורס יעסוק ברעיונות המרכזיים של האקולוגיה הרדיקלית, ובפוטנציאל המהפכני של רעיונות אלה, כולל ביישום שלהם בביקורת חברתית היוצאת כנגד במוסדות הדומיננטיים ביותר בתרבות שלנו: מדע, ממשלה, רפואה, וסגנון החיים המודרני, במיוחד תרבות הצריכה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

Since the 19th century, social criticisms link the state of nature to the situation of man and humanity in general. Such criticisms first appears in Alexander von Humboldt, whose work forms the basis both for evolutionary theory and for the new science of ecology, based on a holistic scientific worldview, which is now considered less "scientific", since it connected both objective data and subjective experience. This phenomenon is expanding in the 20th century, when awareness of the multi-dimensional ecological crisis arises. Under such circumstances, radical groups portray the relationship between humans and nature and the ecological and social crisis as evidence of the need to "return" to nature as a source of truth and well being. Fascinating figures in the history of radical ecology include Rousseau, Henry David Threw, Emerson, John Muir, Deep Ecology, earth first !, Deep Green Resistance, and more. The course discused the main ideas of radical ecology and the revolutionary potential of these ideas, including their implementation on social criticism that goes against the most dominant institutions in our culture: science, government, medicine, and modern lifestyle, especially consumerism.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1309-01 אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית
Radical Ecology
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר משורי דניאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת