חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה
  To the West: Religion, City, State  
0662-1186-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400326 גילמןשיעור ד"ר גדי נועה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס בוחן באופן ביקורתי, בינתחומי וקונצפטואלי את היסודות והמרכיבים של האבולוציה התרבותית שהובילה למהפכת המודרניות במערב. המודרניות היא למעשה סדרת מהפכות שהחלו להתרחש בהדרגה לפני כ-500 שנה בכל תחומי החיים, הן ברמה המטריאלית והן ברמה האינטלקטואלית, ונחשבת להישג הגדול של המערב וסימן ההיכר שלו כפרדיגמה תרבותית.
חלק זה של הקורס בוחן את צירי ההתפתחות של המרכיב הדתי (הנצרות), המרכיב העירוני (המטרופולין המודרנית) והמרכיב המדיני (המדינה הריכוזית, הלאומית ולבסוף האזרחית) ואת יחסי הגומלין, כמו גם את המתח והיריבות ביניהם, על מנת להבין את טיב השינויים הדרמטיים שהתחוללו בכל אחת מן הזירות הללו – המהפכה הפרוטסטנטית, המהפכה האורבנית והמהפכה הפוליטית – ולברר את המשמעויות וההשלכות של השינויים הללו. בירור זה ישמש אותנו כדי להגיע לכמה הבחנות בסיסיות ביחס לכל מפעל המודרניות והמודרניזם ולתגובה הפוסט-מודרניסטית להם.
הקורס משלב הרצאות אורח של מרצים בכירים מן החוג להיסטוריה שיספקו רקע לדיונים התמטיים.

חובות הקורס:
נוכחות רציפה, בחינת בית המבוססת בעיקרה על חומר ההרצאות ומצגות.

אופן סיום הקורס:
ראה/י ידיעון הפקולטה

מומלץ לקחת את הקורס על שני חלקיו, בסמסטר א' ובסמסטר ב', בגלל הגישה הסינתטית וההוליסטית שבתוכה הוא מתפקד והקשרים התמטיים והמושגיים המתקיימים בין שני החלקים (למרות שניתן להירשם בנפרד לסמסטר א' או ב'). 
Course description
The course provides a conceptually critical and interdisciplinary examination of the core constituents of the cultural evolution that lead to the revolution of modernity in the West. Modernity is in fact a series of revolutions that gradually began to take place about 500 years ago in every domain of human life, at both the material and intellectual level, and is considered to be the great achievement of the West and its identifying mark as a cultural paradigm.
This first part of the course will examine the development axis of the religious constituent (Christianity), the urban constituent (modern Metropolis), and the political constituent (the centralized state, nationalist and civil), and the inter-relations, as well as the rivalry between these constituents, in order to comprehend the nature of the dramatic changes which occurred in each of these arenas – the Protestant revolution, the Urban revolution, and the political revolution. We shall furthermore investigate the meanings and implications of these radical changes for the purpose of arriving at some basic observations regarding the whole project of Modernity and Modernism and the Post-modernist reaction to them.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת