חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  כוחן של מילים - נאומי מופת
  The World's Great Speeches  
0662-1170-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600280 גילמןשיעור ד"ר מזור מעין
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דמויות היסטוריות חשובות ורבות השתמשו באמנות הנאום, הרטוריקה, כאמצעי תקשורת ייחודי שבאמצעותו הביעו את רעיונותיהם ושכנעו אחרים בדעותיהם. ישו, פריקלס וקיקרו בעולם העתיק, ודמויות כגון תומס ג'פרסון, אברהם לינקולן, נפוליאון ומרטין לותר קינג בהיסטוריה החדשה יותר, כולם נשאו נאומים ברגעים דרמטיים בלשון רהוטה ומתוך מחויבות עמוקה, נאומים שהפכו לסמל של תקופה, דור או רעיון. במסגרת הקורס נבחן שורה של נאומים הנחשבים "גדולים", חלקם מפי דמויות היסטוריות וחלקם מפי גיבורים ספרותיים, ונדון בשאלה אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שנאום ייחרת בזיכרון ויהפוך למסמך המייצג עידן או רעיון.

במהלך הקורס נתוודע אל דרכי השכנוע המקובלות - פנייה להגיון, לרגש ולאמון, ונגדיר סוגים שונים של טענות וכשלים. נכיר סוגים שונים של נאומים, נלמד את חלקי המשנה המרכיבים אותם, ונתוודע אל דרכי הבעה רטוריות שונות ואל מטרותיהן. בתום הסמסטר יהיה על התלמידים להגיש עבודה מסכמת בכתב שבה ינתחו נאום על בסיס החומרים התיאורטיים שנלמדו.

מטרות
להכיר מספר נאומי מופת בהיסטוריה בהקשרם החברתי, הפוליטי והתרבותי.
לסגל מיומנויות ניתוח רטורי של נאום.
להכיר סוגים שונים של נאומים ואת אופן בנייתם.
ליישם את תכני הקורס באמצעות ניתוח נאום על הקשריו ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים.

דרישות
קריאת חומר רקע לקראת כל שיעור
עבודה מסכמת בכתב
נוכחות חובה

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Course description
Throughout history, many leading figures have used the art of rhetoric as a unique communication means to express their ideas and persuade others to follow them. Jesus, Pericles and Cicero in ancient times, and more recently Tomas Jefferson, Abraham Lincoln, Napoleon and Martin Luther King – all delivered eloquent speeches at dramatic points in time, demonstrating deep commitment to their cause. These speeches have all come to be representative symbols of their time, generation or ideas, and are now part of the great heritage of the world's most outstanding speeches.

In the course we will analyze a number of famous speeches delivered by historical figures or by literary ones. We will explore the circumstances and characteristics that are required to make a speech memorable and representative of an era or an idea.

We will analyze a number of speeches in class, and discuss the theoretical elements of rhetoric. Commonly used methods of persuasion will be introduced, such as talking to the listener's logic, emotions, and trust. We will also define various types of arguments and common fallacies, get acquainted with different types of speeches and with the way they are structured, and look into different ways of rhetoric expression and their goals.

At the end of the semester the students will be required to choose a speech and to submit a written paper in which they will analyze it based on the theoretical materials studied.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1