חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני
  Introduction to the Theory and Philosophy of Photography  
0662-1162-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400326 גילמןשיעור ד"ר דעואל לוסקי חיים
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בפתיחה ובהצגה של תחום הדיון הרחב ששמו - "הצילום", בעיקר מההיבט הפילוסופי-תיאורטי. נחקור את תנאי האפשרות של המחשבה שאפשרה את הולדת הצילום בראשית המאה ה19, את המנגנונים, הדיסציפלינות והמושגים שהביאו להפיכת הצילום לנושא מרכזי במחשבה ובעשיה המודרנית. מה הפך את הצילום למרכזי מבחינת תפקידו ההיסטורי, לאתר פעולה פוליטית ואסתטית במדינה המודרנית? מה הקשר בין צילום ומדע, צילום ואזרחות? ובעיקר, נבקש להבין כיצד הצילום מאפשר שינויים רדיקליים בכל הנוגע למחשבה ולעשיה של האמנות המודרנית.
פיתוח התיאוריה של שאלת הרפרזנטציה, ביחסה אל המציאות המשתנה, תאפשר לנו לדון במהות התמונה ובפרדוקס הייצוג– כיצד אנחנו לומדים להבין ולחיות עם העובדה שככל שאנחנו מבקשים לחשוף את המציאות בכלים החדשים, בצילום ובקולנוע, כך המציאות "בורחת" ונעלמת מאיתנו? מה הקשר בין פרדוקס הייצוג לעליית הפאשיזם ולהולדת התעמולה ותקשורת ההמונים בין שתי מלחמות העולם, ובעיקר ברוסיה ובגרמניה?
הדיון יעבור דרך תחנות בסיסיות של המחשבה והתיאוריה על מנת להכיר את ההוגים המרכזיים בתחום, את הטקסטים ואת יצירות האמנות והצילום שנעשו בהקשרים המדוברים. נעמוד על הקשרים בין המהפכה התעשייתית-טכנולוגית והצילום מבחינה תיאורטית ופילוסופית כאחד, תוך כדי התבוננות בצילום ובקולנוע של שנות ה 20 וה30 (בדז'יגה ורטוב והמרת 'העין האלוהית' בעין האנושית, בעשיה הפוטוריסטית והסוריאליסטית, ובפופ ארט), ונלמד לחשוב ולשאול שאלות פילוסופיות אודות המציאות באמצעות המחשבה על הצילום ועל מיקומה ותפקידה של עין הצלם ואפשרויות המניפולציה והשינוי שהאמן עורך במציאות, דרך ארבעת השלבים, כפי שהגדיר אותם בודריאר: השלב ראשון – הדימוי כהשתקפות המציאות; השלב השני – הדימוי כעיוות המציאות וכהשחתתה; השלב השלישי – הדימוי כהסוואה להיעדר, יצירת רושם, מעשה הכשפים של הדימוי; והשלב הרביעי והנוכחי- הדימוי כסימולקרה, הדימוי חסר הקשר המוחלט למציאות, המודל המכריע היום את דרך ראייתנו את המציאות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Course description
This course is an introduction to the philosophical-theoretical approach to "Photography". We will investigate the conditions of possibility of thought that enabled the birth of photography in the early 19th century, the mechanisms, disciplines and concepts that brought photography to make the most major "turn" in human life, of modern thinking and of political action. What is the relationship between photography and science, photography and citizenship? And, in particular, we would like to understand how photography discourses, helped to create the radical changes in thought and actions of modern art.
At the center of the course will stand the question of representation, with relation to the philosophy of Kant, Hegel, Nietzsche, Benjamin and Heidegger, which will create the general language of the new media of photography. Following them, we will learn also the postmodern thought about photography and image, thinkers such as Barthes, Derrida, Flusser, Ranciére and Azoulay, who knew how to think photography within reality, within political and social changes. These philosophers will allow us to discuss the nature of the image, and the paradox of representation - how we learn to understand and live with an image that is "virtual", which is no more than a "simulacra", that convinced us to believe we live in more than one reality at the time, live parallel lives together with a lot of other people, and to create together what is called now "The wisdom of the crowd".

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1