חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב
  Falling Stars: Yiddish Cinema Between East and West                                                  
0662-1160-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200279גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר לבנת אביב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסרט היהודי דובר היידיש צמח אל תוך משב הרוח המודרני שטלטל את החברה היהודית בעשורים הראשונים של המאה ה-20 ובמידה רבה ניתן לראותו כמשקף טלטלה חברתית, נפשית ורוחנית זו ששיאה במאורעות השואה.

במהלך הקורס יוצגו קטעי סרטים מכוננים תוך דיון בסוגיות המפתח הנקשרות לקורפוס הקולנוע היידי, מהתהוותו של המבע הסינמטי ביידיש שבא לשיאו ב"תור הזהב" קצר הימים בפולין ובאמריקה, דרך היכרות עם דמויות המפתח בהפקה מאחורי הקלעים ועל המסכים.

סרטים רבים מבטאים את השבר אליו נקלעה החברה היהודית כשחלקם נותן ביטוי מטרים לשואה. הקורס יבקש לקרוא את השואה דרך הסרט היידי על תכניו השונים- מהדיבוק, לתחושת התלישות והנדודים, המוות, קידוש השם ועוד, תוך מעקב אחר התגלגלות תעשיית הקולנוע היהודית אל מחנות השמד והניסיונות לחדשה לאחר מכן. סרטים שנעשו מיד לאחר מאורעות השואה ובמהלך השנים מאז התרסקותו של קולנוע היידיש רק מסמנים ככוכבים נופלים את מסלול הנסיקה הפוטנציאלי שלו, כשהיידיש מבליחה לעיתים כשפה חתרנית ומבקשת להמשיך להשמיע קולה המושתק בפס הקול והחיים הקולנועי. קורפוס סרטי הקולנוע ביידיש משמש מצבה חיה לעולם היהודי שחרב בשואה וערוץ ייחודי לבחינה ועיון מחודש  בטראומת השואה ובאופני הנצחתה.

נוכחות חובה.


אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 

Course description

Yiddish film was part of the modern whirlwind, which threatened to destabilize Jewish society during the first decades of the twentieth century. Yiddish cinema reflects the social, psychological and spiritual turmoil that ended with the atrocities of the Holocaust.

While presenting the major Yiddish film repertoire, discussions on key issues will be developed from the revolutionary early days of Yiddish expression on the screen, its peak during the short "Golden age" in Poland and America, through the acquaintance with key figures among crew and cast in the production behind and on the screens. Various films deal with the fracture of traditional Jewish life and some anticipate the dramatic events to come.

The course will attempt to read the Holocaust through the Yiddish films according to its diverse themes, from the Dibbuk to experiences of detachment and wanderings, death, Kiddush Hashem and more. We will observe the transition of the Jewish cinema industry to the Ghettos and Death camps and the later attempts to renew it.

Films made shortly after the events of the Holocaust and in the following years after the collapse of Yiddish cinema are noted as fallen stars in a potential 'takeoff lane' with the Yiddish language sometimes serving as a subversive language which demands to raise its voice in the silenced soundtrack of lived cinema.

The Yiddish cinema corpus today serves as a living cultural monument for the Jewish world that was lost with the Holocaust and provides a unique path for a renewed examination and discussion on the trauma and commemoration aspects of the Holocaust.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת