חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסטמודרנים
  Introduction to 20th century philospohy: modernism and postm  
0662-1156-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400326 גילמןשיעור ד"ר דעואל לוסקי חיים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הפילוסופיה המערבית במאה ה- 20 מתוארת בדרך כלל, אם קיים כבר בדרך כלל לתיאור זה, כמפוצלת לשתי שדרות נפרדות, שרק לאחרונה מתחילות להיפגש בינהן. השדרה האחת היא שדרת הפילוסופיה האנגלו-אמריקאית, שבאופן גס ומכליל מכונה לעתים קרובות פילוסופיה אנליטית. פילוסופיה בעלת אוריינטציה מדעית, שיסודותיה, כמו גם הביוגרפיות האינטלקטואליות של הוגיה המרכזיים, נטועים במחשבה הלוגית והמתמטית. המגמה המרכזית והבולטת של פילוסופיה זו היא להדגיש את חשיבותו של הניתוח הלשוני להבנת מחשבת האדם. השדרה השניה היא שדרת הפילוסופיה הקונטיננטלית, הפילוסופיה של "היבשת". פילוסופיה בעלת אוריינטציה תרבותית רחבה יותר, שאינה מהססת לעתים קרובות לטשטש את הגבולות בינה לבין מדעי הרוח והחברה ("מדעי האדם") האחרים ואף בינה לבין ספרות. דוגמה מובהקת לכך מספקת דמותו של ז'ן פול סארטר - פילוסוף, סופר, מבקר ספרות ופיגורה פוליטית.
נשים דגש מכוון על הפילוסופיה הקונטיננטלית, מכיוון שהקשר בינה לבין תרבות, במובן הרחב של המילה, ישיר וברור הרבה יותר. בכל מקרה אבקש להצביע על כך שמאה שהחלה בצל (שרבים יראו בה אור) ההכרזה על "מות האלוהים" (ניטשה), עומדת להסתיים תוך שהיא מותירה אחריה שובל של הכרזות על "דחיית המטאפיזיקה", "בטול מושג האמת", "קץ הפילוסופיה" והכרזה חשובה ובעייתית במיוחד על "מות האדם". ננסה לבחון את משמעותן הפילוסופית והתרבותית של הכרזות אלה ולשאול האם יש בהן ממש. במהלך הקורס נתייחס לקטעים נבחרים מתוך חיבורים פילוסופיים בולטים, כמו גם לקטעים נבחרים מיצירות ספרות, שלעתים הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהדיון הפילוסופי של מאה זו.
Course description
 This course will deliberate emphasis on continental philosophy, on the relationship between culture, in the broadest sense of the word, and philosophy. I would like to start with the philosophical changes in the turn of the century (from 19 to 20), and to emphesize the most important influence of – Marxs, Freud and Nietzsche, on thought till today. Than i'll go through the analytic philosphy, in order to get to the crucial crisis of the second world wa - the Shoha, and its influence on philosophy and on jewish theology. The next step will be the study of emergens of the new philosphues - "Post-Modern philopshy", "post-structuralist philopshy" and "neo-theological philopshy" after the thelogical turn in french philosophy.Beside the three philopshers of the ninteen century, will get to know: Heideggger, Witgenstein, Sartre, Bataille, Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan, Levinas, Marion and Badiou.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת