חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית
  Israeli Educational TV  
0662-1115-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'0800-1000326 גילמןשיעור ד"ר גוז'נסקי יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס נעסוק בטלוויזיה החינוכית הישראלית, שהיא הטלוויזיה הראשונה ששידרה במדינת ישראל.
ממבט תיאורטי כולל נדון, בין היתר, בשאלות, מהי טלוויזיה חינוכית? האם ניתן ללמוד מטלוויזיה כמדיום? כיצד צופים ילדים בטלוויזיה? האם זה יומרני ואף פוליטי לחנך באמצעות טלוויזיה או שמא זהו עניין ערכי ראוי?
אחר כך נעסוק בהיסטוריה של הטלוויזיה החינוכית הישראלית, גלגוליה השונים והתפתחותה עד לימים אלו. במהלך הקורס נקרא טקסטים תיאורטיים העוסקים בטלוויזיה חינוכית לילדים ונצפה במגוון תוכניות ששידרה הטלוויזיה החינוכית הישראלית: החל מהמשדרים הלימודים בשחור-לבן, דרך תוכניות כמו "זהו-זה" ו"רגע עם דודלי", דרך "ערב חדש" ו"פרפר חדש" ועד "הכל אנשים".

אופן סיום הקורס:
ראה/י ידיעון הפקולטה

Course description
The Israeli Educational TV was the first tv to be broadcasted in Israel.
What is Educational TV? Can children learn from Educational TV?
How do children watch tv?
We will look into the fascinating history of the Israeli Educational TV,
And watch different programs from their broadcasts, and try to analyze them. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת