חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ממשיכי דרכו של פרויד: קריאה בטקסטים מרכזיים
  Freud's Followers: Central Texts                                                                     
0662-1041-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200278גילמן - מדעי הרוחשיעור ות מר שניר רענן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס נקרא טקסטים של תיאורטיקנים מרכזיים בפסיכואנליזה שקיבלו את הנחות היסוד של פרויד, אך יחד עם זאת ביקשו לפתח את רעיונותיו בכיוונים הייחודיים להם. בטקסטים משתקפת נקודת המבט של כל תיאורטיקן ותיאורטיקנית אודות אתגריו הנפשיים של האדם ודרך התפתחותו הנפשית. הטקסטים נכתבו על ידי מטפלים שעבדו במקומות שונים ובתקופות שונות במהלך המאה ה-20. בקורס נראה כי הרעיונות והמצוקות הנפשיות שבאים לידי ביטוי בטקסטים, הם אופיניים למקום ולתקופה שבה נכתבו, ובה בעת מבטאים תובנות אנושיות אוניברסליות שנעשו עם הזמן לנדבכים מרכזיים בחשיבה הפסיכואנליטית. תהליכים נפשיים הנוגעים להתהוות האני והעצמי מזוויות תיאורטיות שונות יעמדו במרכזו של הקורס. נקרא במלאני קליין ('קנאה והכרת תודה', 'אהבה, אשמה ותיקון'), אריק אריקסון ('הרהורים על הזהות האמריקנית'), ז'אק לאקאן ('שלב המראה'), דונלד ויניקוט ('מיקומה של החוויה התרבותית') ועוד. 

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

In this course we shall read texts written by influential theoreticians in psychoanalysis that accepted Freud's theoretical premises, but nonetheless sought to develop his ideas in their own unique directions. The texts were written by practitioners working in different places and at different times during the 20th century. We shall see that the ideas and mental distresses mentioned in the texts are characteristic of a place and time when written, while expressing universal human insights made over time key concepts in psychoanalytic thinking. The focus will be put on theoretical concepts related to the development of the ego and the self. We shall read texts by Melanie Klein, Erik Erikson, Jacques Lacan and Donald Winnicott.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת