חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שכול וטראומה באמנות
  Bereavement and Trauma in the Arts                                                                   
0662-1038-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600280גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר לבנת אביב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבקש לבחון ביטויי אמנות בראי גישות פסיכואנליטיות ותיאוריות העוסקות באבדן ושכול במעגל החיים המודרני. המיקוד במרחב הישראלי יבקש לייצר עוגנים רעיוניים לתפיסות יהודיות ולפסיפס הבינתרבותי הישראלי על מורכבות שסעיו.
הקורס יקדם ידע מבואי בסיסי של גישות פסיכולוגיות ותיאוריות ביקורתיות מבית מדרשם של פסיכולוגים כפרויד, בולבי, לינדמן, פרקס, נימאייר, לואיס, וויניקוט, לאקאן והוגים כדה-קאפרה, דרידה, בלנשו, לוינאס ודלז, תוך בחינת משנתם בשדות מחשבה ויצירה עכשווית.

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

The course will examine artistic expressions in light of psychoanalytical approaches and critical theories which deal with loss and bereavement in the modern life circle. The focus on the Israeli spheres will enable us to create theoretical anchors to Jewish perceptions and express the complex Israeli intercultural Mosaic.
The course will provide a general introduction of psychoanalytical
and critical theories by psychologists such as Freud, Lindemann, Parkes, Louis, Neimeyer, Winnicott, Lacan and thinkers such as La-Capra, Derrida, Blanchot, Levinas and Deleuz, while viewing their thought in contemporary artistic fields.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת