חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
  Introduction to Children's Literature and Child Culture                                              
0662-1013-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1400-1800281גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר הלוי רימה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בקורס נעסוק בשאלות יסוד ובגישות התיאורטיות המרכזיות הנידונות במסגרת הדיסציפלינרית של חקר תרבות הילד וספרות ילדים. בתשתית הקורס עומדת ההנחה שהילדוּת היא תופעה אידיאולוגית שאינה מנותקת מהקשרים חברתיים וכלכליים. במסגרת זו נתפסת ספרות הילדים כתוצר תרבותי הנקבע על ידי האופן שבו מוגדרים הילדים, צרכיהם, יכולותיהם ואחריותם של המבוגרים כלפיהם.

השאלות הבאות יעמדו במרכז חלקו הראשון של הקורס: מהו ילד? מהו חלקה של התרבות בהגדרתנו את המושג הזה? אילו שינויים חלו בתפיסות הילד והילדות במהלך השנים? בהמשך נדון בזיקות שבין התפיסה הרווחת של הילד והילדות לבין הספרות הנכתבת עבורו, נעמוד על היחסים שנוצרים באמצעות הטקסטים לילדים בין ילדים למבוגרים, נכיר את ההיסטוריה של ספרות הילדים, את התפקידים המוטלים עליה ואת המגמות הפואטיות הרווחות בה מראשיתה ועד ימינו. מקום מיוחד יוקדש לבחינת מעמדה של מערכת ספרות הילדים וליחסיה עם מערכות תרבותיות אחרות.

במהלך הקורס נתוודע אל ספרי ילדים קלאסיים ועכשוויים מהארץ ומהעולם, כמו "יהושע הפרוע" מאת היינריך הופמן, מעשיות האחים גרים, "ארץ יצורי הפרא" מאת מוריס סנדק, שירי מרים ילן-שטקליס, לאה גולדברג וע. הלל, וספריהם של נורית זרחי, אלונה פרנקל, מאיר שלו, דויד גרוסמן, אתגר קרת ורבים אחרים. כמו כן נקרא מחקרים העוסקים בספרות הילדים ובתרבות הילד מפרספקטיבות דיסציפלינריות שונות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

This course will address the key issues and central theoretical approaches within the study of children’s literature and culture. Assuming that childhood constitutes an ideological phenomenon integrally linked to the historical context, it presents children’s literature as a cultural product determined by how the child and his needs/ abilities and the adult’s responsibility towards him are defined.

We shall examine subjects such as what is a child, what role does culture play in defining this concept, and the changes in the view of the child and childhood that have occurred over the years; discuss the relationship between the prevalent view of the child/childhood and children’s literature and the relationship generated between children and adults by children’s texts; survey the history of children’s literature, the tasks imposed upon it, and the literary trends that have characterized it from its beginnings to the present day. Particular attention will be devotad to analyzing the status of the publication of children’s literature and its relation to other cultural systems.

During the course, we shall acquaint ourselves with both Israeli and foreign children’s classics and contemporary children’s literature—such as Grimms’ fairy tales, Heinrich Hoffmann’s Shockheaded Peter, Maurice Sendak’s Where the Wild Things Are, the works of Miriam Yellin-Steklis, Leah Goldberg, Ain Hillel, Alona Frankel, Nurit Zarchi, Meir Shalev and Etgar Keret. We shall also read studies that examine children’s literature and culture from various disciplinary perspectives.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1013-01 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
Introduction to Children's Literature and Child Culture
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר הלוי רימה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת