חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  היסטוריה של הפיזיקה החדשה
  A History of classical and modern Physics  
0659-2119
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400279 גילמןשיעור פרופ קציר שאול
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס בוחן סוגיות מרכזיות בהבנת התפתחות הבנת עולם הטבע ודרכי המחקר שלו, ומציג מספר מושגים בסיסיים בפיזיקה ובאסטרונומיה. במרכז חלק ב׳ של הקורס עומדת הפיזיקה של המאות ה-18 עד ה-20. ידונו נסיונות שונים לנסח תאוריה מקיפה של תופעות הטבע השונות,  והתפיסות והמתדולוגיות השונות שהוצעו בכדי להבין את התנהגות הטבע הדומם תחת השפעת הממצאים המדעיים ותפיסות פילוסופיות שונות על ידי מדענים כגון לפלאס, מקסוול, אינשטיין ובוהר. נעמוד על משקלם של גורמים פנים מדעיים מסוגים שונים וחיצוניים בתהליכי ההיווצרות והשינוי של מושגים ותפיסות מדעיות. הקורס סוקר התפתחויות של מספר תחומי עיסוק מרכזיים של הדיסציפלינה בתקופה, בהם התפתחות הניסוי והתאוריות של החשמל (במאה ה-18) והאלקטרו מגנטיות (במאה ה-19), התגבשות עקרון שימור האנרגיה והתרמודינמיקה, והמהפכה בפיזיקה עם החלפת הפרדיגמה ה״קלאסית״ בפיזיקה היחסותית ובפיזיקת הקוונטים, שיתוארו בקצרה. בין השאר יבחן הקורס את הקשרים המשתנים בין ניסוי לתאוריה, ובין הפיזיקה לטכנולוגיה, לפילוסופיה ולדסיציפלינות מדעיות אחרות.

Course description

The course examines central themes in the development of human understanding of nature and methods of its study, and presents a few central basic concepts in physics and astronomy. At the centre of the second part of the course stands the physics of the 18th to the 20th centuries. It discusses different attempts to propose a universal theory of nature, and the various methodological views suggested to comprehend inorganic nature following different scientific findings and philosophical positions by scientists like Laplace, Maxwell, Einstein and Bohr. We will examine the role of inner and external scientific factors in the processes of emergence and change of scientific concepts and views. The course surveys developments of a few central occupations of the discipline in the period including the experience and theory of electricity (18th century) and electromagnetism (19th century), the emergence of energy conservation and thermodynamics and the relativistic and quantum revolution at the early 20th century. Among others, the course looks at the changing relationships between experiment and theory, science and technology and physics and philosophy and other scientific disciplines. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת