חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  השירה הפלסטינית במאה ה-20
  The Palestinien Poetry during the 20th Century  
0631-2494-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600002 רוזנברגשיעור פרופ חורי ג'יריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס

הקורס עוסק בהתפתחות השירה המודרנית הפלסטינית במאה העשרים כפונקציה של ההתפתחויות הפוליטיות, תרבותיות וחברתיות באזור. החומר יחולק לשלוש תקופות שונות: השירה לפני שנת 48 ,השירה מ- 48 עד 67 והשירה מ 67 עד סוף המאה העשרים. תיעשה סקירה הסטו-פוליטית שבמהלכה יוצגו סוגיות שהפכו לשכיחות וחשובות בשירה הפלסטינית של כל תקופה. שמות של משוררים יוצגו ודוגמאות של השירה שלהם יובאו לדיון. נתמקד בשירה של 3 משוררים מכל תקופה ונדון בהתפתחות השקפת העולם של המשורר הפלסטיני מצד, המבנה והצורה של השירה מצד שני.

דרישות הקורס

נוכחות חובה, השתתפות פעילה בדיונים, הכנת הטקסטים וקריאת חומר הלמידה(%10). בסיום הקורס הסטודנט יעמוד בבחינה בכתב (%90)

Course description

This course intends to provide learners with information about the development of the Palestinian poetry from the beginning of the twentieth century to the present. It is clear that in this type of courses a literary and historical review will be simultaneously made, to show the influence of historical-political developments on the evolution of the Palestinian poetry, in terms of style, form and content. Furthermore, the course will address the status of Palestinian poetry in the Palestinian literary context, on the one hand, and the Arab general context on the other. A comprehensive analysis of the texts from different modern periods will be made, with reference to the poet himself, his literary status and his contribution to Palestinian poetry in general, since Wadia Albostani (1888-1954) and Ibrahim Tukan (1905-1941), till Mahmoud Darwish (1941-2008) and Samih al-Qasim (1939-2014). The course will also address the poetry of contemporary young poets

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-2494-01 השירה הפלסטינית במאה ה-20
The Palestinien Poetry during the 20th Century
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ חורי ג'יריס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת