חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע
  Egypt's Society & Religion in Litrature & Cinema  
0631-2221-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200205 רוזנברגשיעור מר גרוס כפיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בסוגיות של דת וחברה במצרים של המאה ה-20, כפי שהן משתקפות בספרות ובקולנוע במצרים המודרנית.

Course description

The course will discuss paradigms in Egypt's religion and society in the 20th century, as they are represented in Egyptian modern literature and cinema. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת