חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  Christopher Marlowe and His Influence
  Christopher Marlowe and His Influence  
0626-3465-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  ב'1000-1200301 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר ריזנר נועם
סמ'  ב'1000-1200301 ביה"ס לשפותסמינר
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

Course description

Christopher Marlowe and his Influence – BA seminar

 

יצירותיו של כריסטופר מרלו  - סמינר BA

 

Christopher Marlowe – poet, dramatist, government spy, suspected atheist, and compulsive transgressor – is one of the most fascinating and enigmatic literary figures of the high English Renaissance. Compared with the fame of his contemporary, William Shakespeare, Christopher Marlowe is relatively unknown today, but at the height of Marlowe's success in the late 1580s and the early 1590s it was Shakespeare who was struggling to emerge from his rival’s shadow, until Marlowe’s brutal murder pub brawl in 1593. Marlowe was the great innovator of the Elizabethan stage; his string of sensational theatrical hits, starting with the two Tamburlaine the Great plays and followed by the outrageous Doctor Faustus and The Jew of Malta, completely reinvented the theatrical and poetic conventions of English declamatory poetry and drama. Marlowe brought to life sensational characters, all outlandish caricatures of human ambition alive with flamboyant rhetorical and poetic energy never seen before on the London stage. In his brief but brilliant career as a semi-professional poet and dramatist, Marlowe also transformed English poetry. He almost single-handedly unleashed a rampant, yet refined, Ovidian eroticism on the English imagination, and introduced a rhetorical edge and sensuality to English verse that would haunt English poetry for generations to come. Moreover, and perhaps most significantly, Marlowe achieved all this while offending every conventional and platitudinous sensibility of his time, whether about religious faith and morality, gender and sexuality, political power and sovereignty, or of the very idea of what it is to be human. In this seminar we will examine in detail Marlowe's surviving body of work, which includes several English translations of classical Latin poetry, a number of original poems in a variety of classical genres (pastoral, Ovidian love lyric, epigrams and epitaphs) and seven plays. Throughout, we will try and come to terms with Marlowe’s unique imaginative world, where the Renaissance conceit of man as a microcosm gifted with infinite powers of self-fashioning and self-improvement is relentlessly explored for its most lurid absurdities and its equally alluring power.

 

Reading: From Marlowe’s poetry, the translation of the first book of Lucan’s Pharsalia and Ovid’s elegies, Hero and Leander, The Passionate Shepherd to His Love, and a selection from his epigrams, epitaphs and attributed poems. Marlowe’s poetry will be available on the course website. From Marlowe’s drama we will read and discuss in detail six of his seven surviving plays: Tamburlaine the Great, part I and II, Edward II, The Massacre at Paris, Doctor Faustus (1604 A-Text), and The Jew of Malta. The recommended single edition for the plays is Christopher Marlowe: The Complete Plays (Penguin Classics).

 

Requirements: Active class participation, midterm paper (20% of final grade) and seminar paper (80% of final grade).

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | אנגלית
0626-3465-01 Christopher Marlowe and His Influence
Christopher Marlowe and His Influence
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר ריזנר נועם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת