חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הצלב בעולם החדש: נצרות באמריקות במאות ה-19 וה-20
  The Cross in the New World : Christianity in the Modern Americas  
0626-2971-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  ב'1000-1200279 גילמןשיעור ד"ר מבט יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בצלב עולם החדש: נצרות באמריקות במאה ה-19 וה-20

 

תנועות מילינאריות בחיפוש אחר אוטופיה; רצח פוליטי של הארכיבישוף אוסקר רומרו באל סלוודור ושל הכומר הבפטיסטי מרטין לות'ר קינג בארה"ב; ברוני סמים מבקשים את ברכת הבתולה והמוני אנשים "מדברים בלשונות". אלה הם רק חלק מהאירועים והתרחשויות היומיומיות המעצבות את המציאות החברתית-דתית של האמריקות בעידן המודרני. מצפון ומדרום לנהר הריו גרנדה החיפוש באישי והחברתי אחרי אלוהים וגאולה משחק תפקיד מרכזי בחייהם של מאות מיליוני אנשים ומשפיע על הדרך בה הם מבינים את עצמם ושכניהם, את הפרטי והלאומי.

 קורס זה מבקש לעמוד על ההיבטים שונים בהן הנצרות עיצבה את האמריקות ועוצבה על ידיהן. נדון בתפקידה במרידות, מהפכות ומלחמות אזרחים. נבחן את השפעתם של קפיטליזם והגירה על יצירתן של זהויות ומסגרות דתיות חדשות וננסה לעמוד על משמעות הפריחה האוונגליסטית ופנטקוסטלית עבור היבשת כולה.

הקורס יועבר בשפה העברית, ניתן להגיש מטלות גם באנגלית וספרדית.

מטלות הקורס

השתתפות בכיתה- 20%

דוח קריאה- 20%

מבחן בית- 60%

Course description

The Cross in  the New World : Christianity  in the Modern Americas

Millennial Movements in search for utopia; the assassination of Archbishop Oscar Romero and Rev. Martin Luther King; drug lords seeking the blessing of the virgin and improvised churches in immigrant neighborhoods. These are only some of the events and daily practices that make up the social and religious history of the most Christian continent in the past 200 years. North and South of the Rio Grande, the personal and social quest for God and Salvation plays a definitive role in the lives of millions of people, constructing the way they view themselves, each other and their nations.

Exploring Christianity’s contribution to the formation of the modern Americas, this course will examine the role of religion in rebellion, revolutions and civil wars. It will look at the way capitalism and immigration impact local religious structures, practices and beliefs and try to understand what the amazing expansion of Pentecostal Charismatic Churches particularly in Latin America and among Latino immigrants in the US, means for the continent as a whole.

The course will be given in Hebrew assignments may be submitted in English or Spanish

Assignments and Grading

Participation in Class-20%

One Response paper- 20%

Take home exam- 60%

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | אנגלית
0626-2971-01 הצלב בעולם החדש: נצרות באמריקות במאות ה-19 וה-20
The Cross in the New World : Christianity in the Modern Americas
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר מבט יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת