חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אמקסיקה: הסטוריה, חברה ותרבות במרחב הגבול בין ארה"ב למקסיקו
  Amexica: History, Society and Culture in the US - Mexico Bor  
0626-2361-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  ב'1400-1600102 רוזנברגשיעור ד"ר שרגאי עתליה
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אמקסיקה: היסטוריה, חברה ותרבות במרחב הגבול בין ארה"ב למקסיקו ד"ר עתליה שרגאי
 
קו הגבול בין ארה"ב למקסיקו משתרע לאורך 1960 מייל, כמעט שני שליש מהמרחק שבין לוס אנג'לס לניו יורק. הוא חוצה ארבע מדינות בארה"ב ושש מדינות במקסיקו. אולם הגבול אינו רק קו על המפה: במה שנחשב ל"מרחב הגבול" בין המדינות חיים 12 מיליון בני אדם. זהו איפוא אזור מובחן, שזכה לכינוי Amexica, בעל היסטוריה, חברה, תרבות וכלכלה יחודיים ויחסים מורכבים עם המדינות ביניהן הוא מחבר. יתרה מכך, הגבול אינו רק בין ארה"ב למקסיקו, אלא גם בין ארה"ב למדינות אמריקה הלטינית, ולכך יש השפעה עצומה החיים במרחב הגבול. 
במסגרת השיעור נעסוק בעיצובו של מרחב הגבול מבחינה היסטורית, פוליטית ותרבותית, תוך מתן דגש מרחב להתנסויות של האנשים החיים בו ולביטויים התרבותיים הנוצרים בו ועליו. נעסוק בגבול כמקום קונקרטי, אך גם כמושג סימבולי המאפשר את יצירתן של זהויות ותרבויות יחודיות. בין הנושאים שידונו בקורס: הגירה חוקית ובלתי חוקית, סחר בסמים ומיליטריזציה של הגבול
הביבליוגרפיה תתבסס על מקורות תיעודים מתחומים שונים - היסטוריה, אנתרופולוגיה, קרימינולוגיה וספרות – ויצירות ספרותיות וחזותיות רבות, תוך מתן דגש על מקורות שנכתבו על ידי אמקסיקנוס – Phchos/as, Norteños/as, Fronterizos/as באזור הגבול עצמו. השיעור מבקש לקרב את הסטודנטים אל אחד מתחומי החקר המתפתחים ביותר בארה"ב, לימודי הגבול (Borderland Studies), שיש לו גם השלכות על חקר היסטוריות של אזורי גבול במקומות אחרים בעולם.
 
הרכב הציון
השתתפות בשיעור                                                                                            15%
שני דוחות קריאה – 15% כל אחד                                                                     30%
בחינת בית                                                                                                        55%   
 
 
Course description
Amexica: History, Society and Culture on the U.S.-Mexican Borderland                     Dr Atalia Shragai
 
The Border between the U.S. and Mexico stretches along 1960 mile, almost two-thirds of the distance between New York and Los Angeles. 12 million people live on the borderland on both sides of the border. It is therefore a distinct region, sometimes termed Amexica, with its own history, culture, social relations, ethnicities, economics and politics.
 
In the course we will trace the formation and transformations of the U.S.-Mexican borderland since the early 19th-century throughout the early 21st-century. We will address Topics such as migration, drug trafficking and militarization and examine the border as both a physical boundary and a symbolic construct, catering for construction of distinct identities and identifications.
 
The reading will include historical and anthropological sources, as well as literary and visual representations of the borderland. Special attention will be given to sources by AmexicanosPhchos/as, Norteños/as, Fronterizos/as and Anglos who inhabited the region. By doing so, the course aspires to bring the students closer to the field of Borderland Studies in the U.S., which also carries out significant comparative implications.
 
 
הרכב הציון
השתתפות בשיעור 15%
שני דוחות קריאה – 15% כל אחד 30%
בחינת בית 55%
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1